ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συρρίκνωση ζημιών και τζίρου για τον όμιλο Vivartia

Συρρίκνωση ζημιών και τζίρου για τον όμιλο Vivartia

Με μείωση πωλήσεων, αλλά και συρρίκνωση των ζημιών έκλεισε το 2013 για τον όμιλο Vivartia. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι η μείωση των πωλήσεων οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην υποχώρηση του τζίρου στον κλάδο της εστίασης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου, οι πωλήσεις του το 2013 ανήλθαν σε 582,9 εκατ. ευρώ έναντι 610,5 εκατ. ευρώ το 2012, σημειώνοντας μείωση κατά 4,5%. Η μείωση αυτή κατά 22,3 εκατ. ευρώ προέρχεται από τον κλάδο της εστίασης. Πάντως, όπως επισημαίνει η Vivartia στην έκθεση που συνοδεύει τα οικονομικά αποτελέσματά της, η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, σε συνδυασμό με την αυξημένη τουριστική κίνηση, συγκράτησε μερικώς την έντονα πτωτική τάση που είχε καταγραφεί κατά το α΄ εξάμηνο του 2013. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και λοιπών εκτάκτων αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ έναντι 6 εκατ. ευρώ το 2012. Ωστόσο, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας είναι ζημίες 60,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 71 εκατ. ευρώ το 2012.

Στους επιμέρους κλάδους όπου δραστηριοποιείται η Vivartia, οι επιδόσεις της το 2013 ήταν οι ακόλουθες. Στην κατηγορία του λευκού γάλακτος, η Δέλτα διατήρησε την πρώτη θέση με μερίδιο 25,5% σε όγκο και 27,6% σε αξία, αυξημένο σε σχέση με το 2012, παρά το γεγονός ότι συνολικά η αγορά υποχώρησε σε όγκο κατά 5,7% το 2013. Στο γιαούρτι, όπου κατέχει τη δεύτερη θέση, η Δέλτα αύξησε επίσης το μερίδιό της, σε 19,9% (αξία) από 18,9% το 2012.

Στους χυμούς η Δέλτα διατήρησε την πρωτιά με μερίδιο 35,9%, ενώ ιδιαιτέρως καλές επιδόσεις σημείωσε ο κλάδος των κατεψυγμένων, με τον τζίρο να αυξάνεται κατά 4,7% σε σύγκριση με τη χρήση του 2012.

Στον «αδύναμο κρίκο» του ομίλου, ήτοι στην εστίαση, οι συνολικές πωλήσεις των Goody’s υποχώρησαν κατά 16% το 2013, των Flocafe κατά 13%, των Everest κατά 5% και της La Pasteria κατά 9%. Η μείωση του πτητικού έργου της Ολυμπιακής είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση των πωλήσεων και στην Olympic Catering. Αντιστάθμισμα σε αυτήν την εξέλιξη αποτέλεσε η ιδιαιτέρως κερδοφόρος πορεία των κυλικείων των περιφερειακών αεροδρομίων λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης το περυσινό καλοκαίρι.