ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΥΔΑΠ: Μείωση πωλήσεων και κερδών, στο α’ τρίμηνο

ΕΥΔΑΠ: Μείωση πωλήσεων και κερδών, στο α’ τρίμηνο

Στο ποσό των 70,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΥΔΑΠ στο πρώτο τρίμηνο του 2014, έναντι 73,1 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου τριμήνου του 2013.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 8,4 εκατ. ευρώ, έναντι 17,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, τα δε κέρδη πριν από φόρους διαμορφώθηκαν στα 9,1 εκατ. ευρώ, έναντι 8,6 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου.

Τα μετά από φόρους κέρδη, το πρώτο τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν στο ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ από 25,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2013, η αλλαγή του συντελεστή φορολογίας από 20% σε 26% είχε επηρεάσει σημαντικά την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά 20 εκατ. ευρώ βελτιώνοντας τα κέρδη μετά φόρων του 2013.