ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

HOL: Μείωση εσόδων 3,2%, το α΄ τρίμηνο

HOL: Μείωση εσόδων 3,2%, το α΄ τρίμηνο

Μειώθηκαν κατά 3,2% τα συνολικά έσοδα της hellas online για το α' τρίμηνο του 2014 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φθάνοντας τα 54,7 εκατ. ευρώ από 56,5 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.

Η μείωση των εσόδων, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, οφείλεται κατά ένα μέρος σε έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα του α' τρίμηνου του 2013, καθώς και στις έντονες συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στην αγορά, αλλά και στο υφεσιακό κλίμα της οικονομίας, παράγοντες οι οποίοι έχουν επιφέρει μείωση στο μέσο έσοδο ανά συνδρομητή.

Σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων ανήλθαν στα 41,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,5 εκατ. ευρώ (+6,5%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση αυτή είναι συγκυριακή, καθώς οφείλεται κυρίως σε χρονική κατανομή κάποιων λειτουργικών εξόδων και θα εξομαλυνθεί στα επόμενα τρίμηνα.

Ο συνδυασμός των παραπάνω, συνέβαλε στη μείωση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία και διαμορφώθηκαν σε 13,4 εκατ. ευρώ, από 17,7 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Τα κόστη των αποσβέσεων ανήλθαν σε 11,6 εκατ. ευρώ από 14,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μείωση 2,6 εκατ. ευρώ, ή 18,6%. Το αποτέλεσμα προ φόρων (ΕΒΤ) της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθε στα 1,3 εκατ. ευρώ ζημία, έναντι οριακών κερδών 0,03 εκατ. ευρώ το 2013. Τα χρηματοοικονομικά κόστη μειώθηκαν σε 3,1 εκατ. ευρώ από 3,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013 παρουσιάζοντας σημαντική μείωση της τάξης του 10,9% που αποδίδεται στην μείωση του τραπεζικού δανεισμού, και στη μείωση του κόστους για τόκους προς προμηθευτές.

Ο καθαρός δανεισμός του πρώτου τριμήνου του 2014 διαμορφώθηκε σε 156,3 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 10,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.