ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intracom Holdings: Αύξηση πωλήσεων και ζημίες, το ‘α τρίμηνο

Intracom Holdings: Αύξηση πωλήσεων και ζημίες, το ‘α τρίμηνο

Στο ποσό των 131 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Intracom Holdings στο πρώτο τρίμηνο του 2014, από 118,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 10,8%.

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 16,6 εκατ. ευρώ έναντι 20,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

Οι ζημίες προ φόρων (EBT) στο πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ από 3,2 εκατ. ευρώ ενώ οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 8,4 εκατ. ευρώ από 1,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ενοποιημένο αποτελέσμα προ φόρων επιβαρύνεται με ζημίες ύψους 4,6 εκατ. ευρώ της Intracom Telecom.

Επίσης σημειώνεται ότι ο όμιλος Intrasoft International και η Intracom Defense επιστρέφουν στην κερδοφορία προ φόρων.

Οι νέες συμβάσεις τριμήνου ανήλθαν σε 52,4 εκατ. ευρώ ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων την 31/3/2014 ανήλθε σε 671,8 εκατ. ευρώ.