ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτιωμένη εικόνα από Πειραιώς με μείωση ζημιών και επισφαλειών

s6p1_3105trapez-peiraios-mart14
s6p1_3105trapez-peiraios-mart14-2

Βελτιωμένη είναι η εικόνα του ομίλου Πειραιώς στο α΄ τρίμηνο, αντανακλώντας τη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών στη χώρα. Η τράπεζα πέτυχε ισχυρή αύξηση λειτουργικών εσόδων, ενώ τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση σημείωσαν πτώση κατά 1%. Σε ενοποιημένο επίπεδο ο όμιλος παρουσίασε ζημίες ύψους 247 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 700 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Οπως ανακοινώθηκε από την Πειραιώς, το Δ.Σ. που συνεδρίασε χθες, αποφάσισε να προχωρήσει σε διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της Γενικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Η πρόσφατη μεταβολή του περιβάλλοντος λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, με κύριο άξονα τη θέσπιση νέων εποπτικών κανόνων διαχείρισης των τραπεζικών προβληματικών χαρτοφυλακίων, δημιούργησε νέες συνθήκες στον τομέα αυτό ιδίως μετά τις πρόσφατες αυξήσεις κεφαλαίου που ενίσχυσαν την κεφαλαιακή βάση των συστημικών τραπεζών. Οι τράπεζες πλέον καλούνται να οργανώσουν διακριτές κεντρικές και οργανωτικά αυτόνομες εσωτερικές μονάδες διαχείρισης των καθυστερήσεων στελεχωμένες με εξειδικευμένο προσωπικό. Η αλλαγή αυτή δίνει την ευκαιρία στον όμιλο Πειραιώς να εκμεταλλευτεί τη σοβαρή προετοιμασία που έχει γίνει στο επίπεδο της Γενικής, η οποία με τη συγχώνευση θα ενισχύσει τη μητρική Τράπεζα Πειραιώς με τεχνογνωσία διαχείρισης, ειδικά συστήματα και υψηλού επιπέδου στελέχωση στον τομέα της διαχείρισης των προβληματικών απαιτήσεων». Ο κ. Ν. Καραμούζης θα αναλάβει καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης και μέλους της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Τράπεζας Πειραιώς.

Αναλυτικότερα σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του ομίλου Πειραιώς, τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 245 εκατ., αυξημένα κατά 8% έναντι του 4ου 3μήνου 2013. Τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε 479 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 1% σε σχέση με το 4ο 3μηνο 2013. Συνολικά, τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 553 εκατ. ευρώ, ενώ το λειτουργικό κόστος παρουσίασε σημαντική μείωση κατά 21% και διαμορφώθηκε στα 323 εκατ. Οι προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώθηκαν στα 481 εκατ. ή 2,6% επί των δανείων προ προβλέψεων από 3,6% που ήταν στο 4ο 3μηνο του 2013. Η μείωση είναι αποτέλεσμα της αισθητής μείωσης της παραγωγής νέων δανείων σε καθυστέρηση. Με αφορμή τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου ο πρόεδρος του ομίλου κ. Μιχάλης Σάλλας δήλωσε: «Tο 2014 αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο έτος ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Οι προσπάθειες των τελευταίων ετών είχαν αναμφίβολα θετικά αποτελέσματα στα δημοσιονομικά της χώρας, στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών και την ανταγωνιστικότητά της. Η προσπάθεια πρέπει να συνεχισθεί και να ολοκληρωθεί, ώστε να εισέλθουμε το ταχύτερο σε πορεία διατηρήσιμης ανάπτυξης πάνω σε νέα πρότυπα».

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Σταύρος Λεκκάκος δήλωσε: «Το 2014 ο όμιλος Πειραιώς έχει επικεντρωθεί στην εμπέδωση της ήδη επιτευχθείσας λειτουργικής ενοποίησης, την ολοκλήρωση των ενεργειών της αναδιάρθρωσης του προβληματικού χαρτοφυλακίου και την ολοκλήρωση των αναγκαίων δράσεων για την υλοποίηση των συνεργειών από τις εξαγορές. Πρωταρχικό μέλημα συνιστά η περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών, αλλά και των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο την αναθέρμανση της οικονομίας της χώρας μας».