ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση 95% στα κέρδη 90 εισηγμένων

s6_3105xa-eisigm-mart14
s6_3105xa-eisigm-mart14-2

Οι 90 εισηγμένες  (ποσοστό 37,97%) που ανακοίνωσαν αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2014 -σε σύνολο 237- εμφάνισαν καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 171,066 εκατ. ευρώ τα οποία είναι μειωμένα κατά 95,5% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2013. Η εξέλιξη αυτή πιθανότητα φωτογραφίζει και το τελικό αποτέλεσμα των εισηγμένων όπου η πλειοψηφία των εταιρειών θα παραμείνει σε ζημιογόνο περιβάλλον για 11ο συνεχόμενο τρίμηνο. Ηδη στους 90 πρώτους ισολογισμούς όπως τους επεξεργάστηκε η Beta Χρηματιστηριακή, οι 47 εταιρείες εμφάνισαν αρνητικό αποτέλεσμα, εκ των οποίων οι 8 από κέρδη το α΄ τρίμηνο του 2013 πέρασαν σε ζημίες το φετινό τρίμηνο. Αντίθετα υπήρξαν 43 κερδοφόρες εταιρείες εκ των οποίων 14 επιχειρήσεις κατάφεραν να επανέλθουν σε κέρδη φέτος από ζημίες το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τις 90 εισηγμένες διαμορφώθηκε στα 13,732 δισ. ευρώ, καταγράφοντας οριακές απώλειες 0,3% ενώ αντίθετα η λειτουργική κερδοφορία (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) σημείωσε άνοδο 20% και ανήλθε στα 1,318 δισ. ευρώ.

Το 2013 ήταν η χρονιά που οι περισσότερες εισηγμένες άγγιξαν τον πυθμένα των ζημιών τους και μπορούν από τώρα και στο εξής να ατενίζουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 2 πρώτοι μήνες της χρονιάς ήταν δύσκολοι για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις λόγω του βαρύ χειμώνα που έπληξε τη βόρεια Ευρώπη και την Αμερική και περιόρισε σημαντικά τις παραγγελίες. Εξάλλου τα πρώτα σημάδια κάμψης παρουσιάστηκαν και σε μεγάλες βιομηχανίες της Γερμανίας και άλλων χωρών. Συνεπώς από τον Μάρτιο ουσιαστικά αρχίζουν οι εταιρείες να διαπιστώνουν βελτίωση των αποτελεσμάτων τους και κυρίως των εσόδων. Επίσης τα βιβλία παραγγελιών αρχίζουν να γεμίζουν από τον Απρίλιο γεγονός που θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2014 που θ ανακοινωθούν μέχρι την Κυριακή 31 Αυγούστου. Τα συνολικά κέρδη των 237 εισηγμένων το 2013 διαμορφώθηκαν στα 2,490 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 128,9% σε σχέση με το 2012. Εάν αφαιρεθούν τα συνολικά κέρδη (6,261 δισ. ευρώ) των 3 συστημικών τραπεζών (Alpha, Πειραιώς, Εθνική τράπεζα), το τελικό αποτέλεσμα των 221 εισηγμένων εμφανίζει ζημίες μετά από φόρους 1,293 δισ. ευρώ έναντι επίσης ζημιών 1,285 δισ. ευρώ της χρήσης του 2012. Η λειτουργική κερδοφορία (ΕBITDA) ανήλθε στα 5,412 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 21,8% σε σχέση με το 2012.