ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 5,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη ΕΥΔΑΠ το α΄ τρίμηνο

Στα 5,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη ΕΥΔΑΠ το α΄ τρίμηνο

Στο ύψος των 5,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρους της ΕΥΔΑΠ τους τρεις πρώτους μήνες της χρονιάς από 25,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Οπως εξηγεί η εταιρεία, το α΄ τρίμηνο του 2013 η αλλαγή του συντελεστή φορολογίας από 20% σε 26% είχε επηρεάσει σημαντικά την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά 20 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας τα κέρδη μετά φόρων του 2013.

Στο ποσό των 70,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου και της ΕΥΔΑΠ το α΄ τρίμηνο του 2014, έναντι 73,1 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου του 2013. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 8,4 εκατ. ευρώ, έναντι 17,4 εκατ. ευρώ πέρυσι.