ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετοχές που ξεχώρισαν

Μετοχές που ξεχώρισαν

Ισχυρά μεγέθη

Aυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα παρουσίασε η μετοχή του Μυτιληναίου στις τελευταίες συνεδριάσεις του Μαΐου. Περισσότερες από 1 εκατ. μετοχές άλλαξαν χέρια μεταξύ των επενδυτών. Ο όμιλος, αρχές του 2014, παρουσιάζει ισχυρά μεγέθη στηριζόμενος στις σταθερά θετικές επιδόσεις της ΜΕΤΚΑ, στον αυστηρό έλεγχο του κόστους στον τομέα της μεταλλουργίας και στη συνεισφορά του τομέα ενέργειας. Παράλληλα, συνεχίζεται η αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού που διαμορφώνεται πλέον σε 436,9 εκατ.

Στα 181 εκατ. τα κέρδη

Εβδομαδιαία αύξηση 10,04% κατέγραψε η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αυτή την εβδομάδα, ενώ ενθαρρυντικά ήταν τα τριμηνιαία αποτελέσματα της τράπεζας. Ειδικότερα, ο όμιλος παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο, τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ., σε σχέση με κέρδη 27 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, σε αυτό συνετέλεσαν η συνεχιζόμενη αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων στην Ελλάδα, οι συνεχιζόμενες ενέργειες περιστολής δαπανών, καθώς και η αποκλιμάκωση δημιουργίας νέων επισφαλειών.

Παραμένει ζημιογόνος

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε ο τίτλος της εισηγμένης Ελινόιλ χάνοντας 4,35%. Η εταιρεία παραμένει ζημιογόνος λόγω της μείωσης του όγκου πωλήσεων υγρών καυσίμων και ειδικότερα της πολύ μεγάλης μείωσης του πετρελαίου θέρμανσης απόρροια των υψηλότερων τιμών που διαμορφώθηκαν από την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μεταξύ του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Επίσης, η περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα έχει μειώσει σημαντικά τις προοπτικές ανάληψης κερδοφόρων έργων από την ΕΛΙΝ Τεχνική ΑΤΕ.

Επιβράδυνση επισφαλειών

Iσχυρή άνοδος 5,75% σημείωσε η μετοχή της Alpha Bank στις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις του Μαΐου που συνοδεύτηκε από αύξηση της εμπορευσιμότητας. Η τράπεζα εμφάνισε ζημίες ύψους 94,1 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για ζημίες 107,6 εκατ. Παράλληλα, η τράπεζα εμφανίζει αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 44% σε ετήσια βάση, στα 471,3 εκατ. ευρώ. Επίσης σημειώθηκε αύξηση των καθυστερήσεων στα δάνεια κατά 228 εκατ.