ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 5,05 εκατ. ευρώ τα κέρδη της «Σαράντης»

Στα 5,05 εκατ. ευρώ τα κέρδη της «Σαράντης»

Στο επίπεδο των 5,05 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου Σαράντη το α΄ εξάμηνο του 2014 έναντι 6,32 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Οπως διευκρινίζει σε χθεσινή της ανακοίνωση η εταιρεία, τα καθαρά κέρδη του ομίλου επιβαρύνονται με επιπλέον αναβαλλόμενο φόρο ύψους περίπου 750.000 ευρώ λόγω της πρόσφατης εξαγοράς της τσεχικής εταιρείας καλλυντικών σημάτων Astrid. Η διοίκηση εκτιμά ότι παρά το δύσκολο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, ο όμιλος Σαράντη επιδεικνύει ισχυρή οικονομική θέση που του επιτρέπει να αυτοχρηματοδοτεί τις δραστηριότητες και τα επενδυτικά του πλάνα και να δημιουργεί πρόσθετη αξία στους μετόχους του.

Εχοντας καταβάλει προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2013 τον Ιανουάριο του 2014, ύψους 9,7 εκατ. ευρώ, και μετά την εξαγορά της τσεχικής εταιρείας καλλυντικών ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, ο όμιλος διατηρεί καθαρό δανεισμό στα 3,39 εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική του ομίλου επικεντρώνεται σε προϊοντικές καινοτομίες στις βασικές κατηγορίες του ομίλου, στην ανανέωση και τον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, στην αύξηση των μεριδίων αγοράς, στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των προϊόντων μέσω συνεργειών και μείωσης κόστους στην παραγωγή. Οι ξένες χώρες, που αντιπροσωπεύουν το 60% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου και αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης πωλήσεων, παρουσίασαν αύξηση 6,25% το α΄ εξάμηνο, που αντιστοιχεί σε άνοδο 7,55% σε τοπικό νόμισμα.