ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πτωτικά κινήθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Ιούνιο

katatheseis_01_600

Νέα μείωση παρουσίασαν τα επιτόκια καταθέσεων – δανείων τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούνιο πτώση παρουσίασαν τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των νέων καταθέσεων και δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε κατά 46 μονάδες βάσης (ή 0,46%) και διαμορφώθηκε στις 3,41 εκατοστιαίες μονάδες, από 3,87, που ήταν τον περασμένο Μάιο και 4,13 τον Απρίλιο. Σημειώνεται ότι το επιτοκιακό περιθώριο ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.

Πτώση παρουσίασαν και τα επιτόκια των υφισταμένων καταθέσεων και δανείων. Συγκεκριμένα, το περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,75 εκατοστιαίες μονάδες, από 3,81 τον Μάιο και 3,74 τον περασμένο Απρίλιο. Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τα νέα δάνεια και καταθέσεις, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε, τον Ιούνιο του 2014, στο 1,51%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,39%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 54 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,92%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,00%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 9,02%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, μειώθηκε κατά 65 μονάδες βάσης στο 5,84%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 60 μονάδες βάσης στο 5,29% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 101 μονάδες βάσης στο 4,56%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,81%.