ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση εσόδων 4,4% για τη Forthnet

11910964

Αύξηση εσόδων και λειτουργικών κερδών παρουσίασε η Forthnet στο β΄ τρίμηνο του 2014. Παράλληλα η εταιρεία συνέχισε να εμφανίζει βαριές ζημίες, ύψους 12,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 12,8 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα, σημειώθηκε αύξηση κατά 4,4% φτάνοντας τα 96,6 εκατ. ευρώ και είναι το πρώτο τρίμηνο στο οποίο εμφανίζεται αύξηση εσόδων, έπειτα από εννέα τρίμηνα συνεχούς υποχώρησης. Η διοίκηση της εταιρείας απέδωσε την πορεία αυτή στην επιτυχή στρατηγικής της για τη διάθεση πακέτων τριπλών υπηρεσιών (tripple-play). «Η επιλογή μας να διαφοροποιηθούμε σε σχέση με τον ανταγωνισμό, δημιουργώντας μία νέα αγορά ψυχαγωγίας και επικοινωνίας, αρχίζει να αποτυπώνεται στα οικονομικά μας μεγέθη», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Forthnet, Πάνος Παπαδόπουλος. «Τα έσοδα λιανικής», πρόσθεσε, «συνεχίζουν να σημειώνουν αύξηση, ενώ στο β΄ τρίμηνο παρουσίασε βελτίωση και ο κύκλος εργασιών και τα EBITDA».

Σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), η Forthnet παρουσίασε αύξηση στο β΄ τρίμηνο κατά 32,5% στα 16,3 εκατ. ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά την πελατειακή βάση, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι έχει ανέλθει σε ιστορικό υψηλό. Το πιο μεγάλο βαρίδι ωστόσο παραμένει και δεν είναι άλλο από τον υπέρογκο δανεισμό, ο οποίος στο τέλος του περασμένου Ιουνίου ανήλθε σε 325 εκατ. ευρώ. Ο βαρύς αυτός δανεισμός εξανεμίζει την όποια κερδοφορία, ενώ παράλληλα είναι εμφανές ότι η εταιρεία δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις «…η εταιρεία δεν έχει αποπληρώσει συμβατικές υποχρεώσεις ύψους 88,5 εκατ. ευρώ την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων». Επίσης, «δεδομένης της ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης, ο όμιλος εκτιμά πως δεν θα είναι σε θέση να καλύψει τις συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια μέχρι την 30ή Ιουνίου 2015, οι οποίες περιλαμβάνουν αποπληρωμές κεφαλαίου ύψους 180 εκατ. ευρώ». Η εταιρεία έχει υποβάλει σχέδιο αναδιάρθρωσης του δανεισμού από τον Μάρτιο του 2013, χωρίς ωστόσο οι τράπεζες να έχουν δώσει κάποια απάντηση.