ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα (9/8/14)

xrimatistirioelinik2

Εισροές ξένων κεφαλαίων

Ο Ιούλιος ήταν ο 21ος συνεχόμενος μήνας που οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά υπερέβησαν τις εκροές. Τον Ιούλιο 2014 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές 54,61 εκατ. ευρώ. Οι Ελληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 45,59 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 60,4% έναντι 60,6% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,3%. Ωστόσο συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ (18.161,16 εκατ. ευρώ ή 27,3%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 43,9% καταγράφοντας αύξηση 0,9% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα. Οι Ελληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 27,5% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α. Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούλιο 2014 πραγματοποίησαν το 68,4% των συναλλαγών (σε σχέση με το 66,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Ιούλιο 2013 είχαν πραγματοποιήσει το 47,5% των συναλλαγών). Η αξία συναλλαγών του Ιουλίου 2014 έφτασε τα 2.329,12 εκατ. σημειώνοντας πτώση κατά 34,9% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 3.580,04 εκατ. Σε σχέση με τον Ιούλιο 2013 που η αξία συναλλαγών ήταν 951,47 εκατ., σημειώθηκε άνοδος 144,8%.

Πειραιώς

Σε νέο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας που αφορά σε παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών του Νομού Καβάλας, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρεία «“ΟΡΦΕΑΣ” ΖΑΦ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». H χρηματοδοτική πρόταση της Συμβολαιακής Γεωργίας στον τομέα του επιτραπέζιου σταφυλιού αναφέρεται ουσιαστικά στην ορθολογική οργάνωση και στην οικονομική στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα από τον παραγωγό μέχρι την επεξεργασία και την πώληση των προϊόντων από την παραπάνω εταιρεία. Η εταιρεία «ΟΡΦΕΑΣ» έχει το συσκευαστήριο – τυποποιητήριο στο Μυρτόφυτο του Νομού Καβάλας, από το οποίο διατίθενται υψηλής ποιότητας προϊόντα, ελκυστικά για την ελληνική και ξένη αγορά. Μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεσή του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται, αλλά και εγγυημένη πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στην εταιρεία.  Το πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος, υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχείρησης.