ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η κρίση στην οικοδομή παρασύρει σε πτώση και την αγορά ηλεκτρολογικού υλικού

13s20ilektrologikoiliko1

Συνεχής είναι η πτώση της αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων λόγω της κρίσης που πλήττει την οικοδομή. Σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ICAP, η αγορά ηλεκτρολογικού υλικού είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας η οποία κατέγραψε βαριές απώλειες την τελευταία 5ετία.

Στον τομέα του ηλεκτρολογικού υλικού υπερτερούν οι εισαγωγικές επιχειρήσεις, ενώ ο παραγωγικός τομέας έχει συρρικνωθεί.

Η κατασκευαστική και ειδικότερα η οικοδομική δραστηριότητα της χώρας επιδρά άμεσα στη ζήτηση ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προέρχεται από τις ανεγέρσεις οικοδομών. Οσον αφορά τις επενδύσεις σε κατοικίες, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σε κατοικίες εμφανίζει μείωση την περίοδο 2008-2012 με μέσο ετήσιο ρυθμό 23,6%. Επίσης, από την καταγραφή της οικοδομικής (ιδιωτικής) δραστηριότητας βάσει των σχετικών αδειών προκύπτει συνολική μείωση της τάξης του 80% την περίοδο 2007-2012.

Οπως επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Senior Consultant της Διεύθυνσης Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, o παραγωγικός τομέας ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων έχει συρρικνωθεί και πλέον αποτελείται από λίγες επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή κυρίως πινάκων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και πριζοδιακοπτών. Αντίθετα στον εισαγωγικό τομέα εντάσσονται περισσότερες επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, αρκετές εκ των οποίων ανήκουν σε πολυεθνικούς ομίλους εταιρειών. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται επίσης και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στο λιανικό εμπόριο, ενώ περιστασιακά εισάγουν ορισμένα προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού.

Η διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, Σταματίνα Παντελαίου σημειώνει: «Η αξία της συνολικής αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού (σε τιμές χονδρικής) σημείωσε μείωση της τάξης του 12% το 2013 σε σχέση με το 2012. Εξετάζοντας αναλυτικά τη φαινομενική κατανάλωση (σε ποσότητα) κάθε κατηγορίας προϊόντων, διαπιστώνονται τα εξής: Η αγορά των πριζοδιακοπτών κινήθηκε καθοδικά την περίοδο 2013/12 με ποσοστό μείωσης της τάξης του 8%. Η αγορά των πινάκων διανομής (κάτω των 1000 V) μειώθηκε κατά 10% περίπου και το μεγαλύτερο μέρος αυτής καλύφθηκε από τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα. Η φαινομενική κατανάλωση των αυτόματων ασφαλειών εμφάνισε μείωση της τάξης του 6% το 2013/12, ενώ στα ίδια επίπεδα κυμάνθηκε και η μείωση στην αγορά των ραγοδιακοπτών. Μειωμένη (κατά 5% περίπου) εμφανίζεται και η αγορά των ενδεικτικών λυχνιών. Οι διακόπτες διαρροής παρουσίασαν μείωση της κατανάλωσης της τάξης του 4% το 2013, ενώ τέλος, πτωτικά κινήθηκε και η αγορά των χρονοδιακοπτών καταγράφοντας μείωση περίπου 6% το ίδιο διάστημα».