ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετοχές που ξεχώρισαν

23s02ogos

Τιτάν
Επιστροφή στα κέρδη

Σε αξιοπρεπή επίπεδα –για τα δεδομένα της περιόδου– διατηρήθηκε η εμπορευσιμότητα της μετοχής του Τιτάνα. Η μετοχή σε εβδομαδιαία βάση υπέστη οριακές απώλειες 0,74%. Η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου έπειτα από αρκετά εξάμηνα ζημιών επέστρεψε σε κέρδη για το φετινό α΄ εξάμηνο της χρήσης. Εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 21,8 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του εξαμήνου είχε η υποχώρηση τοπικών νομισμάτων έναντι του ευρώ.

Αεροπορία Αιγαίου
Ανοδος 5,57%

Αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τη μετοχή της Αεροπορίας Αιγαίου στη διάρκεια των τελευταίων χρηματιστηριακών συνεδριάσεων. Η μετοχή ενισχύθηκε 5,57% με ταυτόχρονη αύξηση του όγκου συναλλαγών. Η αεροπορική εταιρεία της χώρας παρουσιάζει αύξηση των οικονομικών της μεγεθών, καθώς τα οφέλη από την άνοδο των τουριστικών αφίξεων στη χώρα μας είναι σημαντικά. Για παράδειγμα, στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης κατεγράφη αύξηση κατά 11% στο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου.

Revoil
Ζημιογόνο τρίμηνο

Η πτώση της κατανάλωσης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης τον περασμένο χειμώνα έχει επιδράσει αρνητικά στα μεγέθη της Revoil. Tο πρώτο τρίμηνο του 2014 έκλεισε με ζημίες 601.000 ευρώ από ζημίες 716.900 το 2013. Η μετοχή την προτελευταία εβδομάδα του Αυγούστου σημείωσε απώλειες 12,67% και υποχώρησε στα επίπεδα των 0,476 ευρώ. Η εταιρεία θα προχωρήσει στην έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού 14,1 εκατ. ευρώ, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού της δανεισμού.

Μυτιληναίος
Μεγάλη άνοδος

Εβδομαδιαία κέρδη 5,35% σημείωσε η μετοχή του, προσεγγίζοντας τα επίπεδα των 6,3 ευρώ. Ο όμιλος ανακοίνωσε στις 6 Αυγούστου τα εξαμηνιαία αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οποία εμφάνισε αυξημένη κερδοφορία, θετικές ταμειακές ροές και αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού που διαμορφώθηκε στα 345,9 εκατ. ευρώ από 509,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2013. Το επόμενο διάστημα, η στρατηγική της θυγατρικής Μέτκα προσανατολίζεται στο άνοιγμα νέων αγορών με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.