ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προς αντικειμενικά κριτήρια αποζημίωσης για την ψυχική οδύνη

troxaio

Την κατάρτιση αντικειμενικών κριτηρίων, με βάση τα οποία θα καθορίζεται το ύψος των αποζημιώσεων λόγω ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, επιχειρεί η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Η υποεπιτροπή ζημιών της επιτροπής αυτοκινήτων της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος επεξεργάστηκε, με επικεφαλής τον Αθανάσιο Ξένο, ένα σύστημα εμπλουτισμού του αρχείου καταβολών αποζημιώσεων έτσι ώστε να περιλαμβάνει σε ξεχωριστό κωδικό και τις αποζημιώσεις λόγω ψυχικής οδύνης, ενώ σε επόμενο στάδιο θα περιλαμβάνονται και οι αποζημιώσεις λόγω ηθικής βλάβης.

Τα κριτήρια θα καθοριστούν με τη συνεργασία της πολιτείας και της δικαιοσύνης, όπως αναφέρει το κλαδικό περιοδικό «nextdeal».

Με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρεται, θα εξαλειφθεί το φαινόμενο της εκδίκασης αποζημιώσεων διαφορετικών από δικαστήριο σε δικαστήριο, παρά το γεγονός ότι μπορεί οι περιπτώσεις να μη διαφέρουν. Ενα τέτοιο σύστημα αποζημιώσεων ισχύει ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει δυνατή η καταγραφή και αυτών των αποζημιώσεων έτσι ώστε η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος να έχει μια ακριβή εικόνα για το ύψος τους.