ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Creta Farms: Αύξηση πωλήσεων, κερδών στο α’ εξάμηνο

creta-farms_01

Σε 47,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της εταιρείας Creta Farms το πρώτο εξάμηνο του 2014, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 οπότε και διαμορφώθηκαν σε 43,1 εκατ. ευρώ.

Το λειτουργικό EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καταγράφοντας ανάπτυξη +116,8% και αντιπροσωπεύοντας περιθώριο 14,8%. Αντίστοιχα τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν αύξηση από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά 16,1 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο ομίλου, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 48,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 11,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ενώ το λειτουργικό EBITDA ανήλθε σε 7 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 172%. Τα κέρδη προ φόρων και μετά φόρων κατέγραψαν θετικά πρόσημα +0,3 εκατ. ευρώ και +0,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις αποθήκες της εταιρείας στα μέσα Μαρτίου του 2014.

Επίσης σημειώνεται ότι τον Αύγουστο του 2014 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης, το συνολικό ποσό της οποίας ανήλθε σε 9,15 εκατ. ευρώ και αφορά σε αναπλήρωση κατεστραμμένων αποθεμάτων, αποκατάσταση αποθηκευτικών χώρων και σε αποζημίωση της απώλειας μικτών κερδών που υπέστη η εταιρεία.