ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξημένος τζίρος και περιορισμός ζημιών για τη Motor Oil

2808s21graf

Περιορισμό των ζημιών της στα 16,565 εκατ. ευρώ εμφάνισε το α΄ εξάμηνο του 2014 η Motor Oil έναντι ζημιών 21,15 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Παράλληλα, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) το φετινό εξάμηνο διαμορφώθηκε στα 61,493 εκατ. ευρώ έναντι 61,470 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2013.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Motor Oil ΜΟΗ εμφάνισε άνοδο 2,19% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2013 και διαμορφώθηκε στα 4,528 δισ. ευρώ έναντι 4,431 δισ. ευρώ που ήταν η αντίστοιχη επίδοση το α΄ εξάμηνο του 2013. Στην οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών του ομίλου θετικά επέδρασε η αύξηση του όγκου πωλήσεων (κατά 7,3%), ενώ αρνητικά η οριακή μείωση του μέσου όρου των τιμών (σε δολάρια) των προϊόντων πετρελαίου (κατά 0,30%) και η αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ (μέση ισοτιμία) έναντι του ευρώ (κατά 4,33%).

Επίσης ο όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών (αποθήκευτρα) από την «OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου» τόσο το α΄ εξάμηνο του 2014 όσο και το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Σύμφωνα με την έκθεση της Motor Oil, το α΄ εξάμηνο 2014 και το αντίστοιχο διάστημα 2013 το αμερικανικό δολάριο ανατιμήθηκε σε σχέση με το ευρώ κατά 0,96% και 0,87% αντίστοιχα. Οπως αναλύεται στην εξαμηνιαία λογιστική έκθεση, στη διάρκεια του α΄ εξαμήνου 2014 παρατηρήθηκε μεταβλητότητα στην τιμή του Brent ενώ κατά το διάστημα μετά τις 30 Ιουνίου 2014 παρατηρείται σχετική ομαλοποίηση των τιμών του αργού. Το μεικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) του ομίλου διαμορφώθηκε το α΄ εξάμηνο 2014 στο ποσό των 150,5 εκατ. ευρώ έναντι 138,62 εκατ., ήτοι εμφάνισε άνοδο 8,56%.

Σε επίπεδο ομίλου οι ζημίες προ φόρων περιορίστηκαν το α΄ εξάμηνο 2014 σε 16,87 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 19,92 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2013.

Οι πωλήσεις εξωτερικού ανήλθαν στο 57,01% του συνολικού κύκλου εργασιών επιβεβαιώνοντας τον εξαγωγικό χαρακτήρα του ομίλου έναντι 55,25% την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Επίσης η βιομηχανική δραστηριότητα κάλυψε το 76,31% του κύκλου εργασιών έναντι 73,13% του α΄ εξαμήνου 2013.

Οι συνολικές επενδύσεις της εταιρείας το α΄ εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν στα 16,8 εκατ. ευρώ, αφορώντας σχεδόν στο σύνολό της το διυλιστήριο, που αποτελεί και το κύριο περιουσιακό της στοιχείο. Για το σύνολο του 2014 θα υλοποιήσει συνολικές επενδύσεις μέχρι του ποσού των 30 εκατ. ευρώ.

Η Motor Oil ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχός της για τη χρήση του 2010, από τον οποίο προέκυψε πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση λόγω λογιστικών διαφορών. Ειδικότερα, οι πρόσθετοι φόροι για τη χρήση του 2010 ανήλθαν στο ποσό των 2,45 εκατ. ευρώ πλέον προσαυξήσεων ύψους 1,81 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Motor Oil έχει ζητήσει τον περιορισμό του ποσού των προσαυξήσεων κατά 40% λόγω εφάπαξ καταβολής. Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, τα ποσά που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο θα βαρύνουν τη χρήση 2014.