ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mπούμερανγκ για τη ΔΕΗ η προσφυγή στο Εφετείο για την «Αλουμίνιον»

Mπούμερανγκ για τη ΔΕΗ η προσφυγή στο Εφετείο για την «Αλουμίνιον»

Mπούμερανγκ γυρνάει για τη ΔΕΗ η υπόθεση ακύρωσης της απόφασης της Διαιτησίας της ΡΑΕ για την τιμολόγηση του ρεύματος της «Αλουμίνιον», που επιδίωξε με προσφυγή στο Εφετείο. Αυτό που κατάφερε η ΔΕΗ, μέσω της προσφυγής της στο Εφετείο, είναι να προκαλέσει δεδικασμένο ότι η τιμή των 40,7 ευρώ η μεγαβατώρα (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών χρεώσεων), που έκρινε η Διαιτησία της ΡΑΕ για την «Αλουμίνιον», δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι κάτω του κόστους, όπως η ΔΕΗ υποστήριξε στα δικαστήρια. Είχε προηγηθεί αντίστοιχη απόρριψη αιτήματος της ΔΕΗ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έκρινε ότι η τιμή ηλεκτρικού ρεύματος που καθόρισε η Διαιτησία για την «Αλουμίνιον» δεν συνιστά παροχή παράνομης κρατικής ενίσχυσης.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει σε δυσχερή θέση τη ΔΕΗ, ενόψει των αναμενόμενων διαπραγματεύσεων με την «Αλουμίνιον» για την υπογραφή νέας σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, αφού η επίμαχη τιμή των 40,7 ευρώ η μεγαβατώρα ορίστηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο τον Νοέμβριο του 2013, όταν οι τιμές των καυσίμων διαμόρφωναν για τη ΔΕΗ υψηλά λειτουργικά κόστη, ενώ οι τιμές των καυσίμων έχουν υποχωρήσει σε ποσοστό πάνω από 70%.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την απόφαση που εξέδωσε το Εφετείο, στο οποίο προσέφυγε η ΔΕΗ για την ακύρωση της απόφασης της Διαιτησίας της ΡΑΕ. Η προσφυγή εκδικάστηκε την 1η Οκτωβρίου 2015 και η απόφαση που εκδόθηκε προσφάτως έκρινε ότι «πρέπει η αγωγή να απορριφθεί στο σύνολό της ως αβάσιμη».

Η απόφαση του Εφετείου κρίνει ως αβάσιμους και τους τέσσερις λόγους που επικαλείται η ΔΕΗ για την ακύρωση της απόφασης της Διαιτησίας. Ενας από τους ισχυρισμούς που επικαλείται η ΔΕΗ είναι και αυτός του χαρακτηρισμού της τιμής που όρισε η Διαιτησία ως κρατική ενίσχυση. Το Εφετείο απορρίπτει τους σχετικούς ισχυρισμούς, καθώς απεφάνθη ότι κατ’ αρχήν τα εθνικά δικαστήρια (άρα και ο εθνικός διαιτητής) δεν είναι αρμόδια να κρίνουν εάν η συγκεκριμένη ρύθμιση συνιστά απαγορευμένη κρατική ενίσχυση και, συνεπώς, δεν δικαιούται ούτε να αναστείλει ούτε να αρνηθεί την επίλυση της διαφοράς, με επίκληση τον περιορισμό των κρατικών ενισχύσεων. Κρίνοντας και ως προς την ουσία του το θέμα, κρίνει επίσης αβάσιμους και απορριπτέους τούς ισχυρισμούς της ΔΕΗ, παραπέμποντας στην απόφαση της Ε.Ε., που έχει ρητά δεχθεί ότι η τιμή που όρισε η Διαιτησία δεν συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση. Η Ε.Ε. έλαβε υπ’ όψιν της τη μεγάλη δυσχέρεια στην εξεύρεση της κατάλληλης αγοραίας τιμής, λόγω της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ στην ελληνική αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με τα μοναδικά χαρακτηριστικά από άποψη κατανάλωσης της «Αλουμίνιον».

Ο πρώτος λόγος του κυρίου αιτήματος της αγωγής της ΔΕΗ είναι να αναγνωρισθεί η ανυπαρξία της διαιτητικής απόφασης, επικαλούμενη μη συνομολόγηση συμφωνίας διαιτησίας, κάτι που απορρίπτει η απόφαση του Εφετείου, η οποία κρίνει ότι το έργο του διαιτητικού δικαστηρίου ταυτίζεται κατά λειτουργία και αποτέλεσμα με το αντίστοιχο έργο του δικαστή. Αβάσιμους μέχρι και απαραδέκτως αβάσιμους κρίνει το Εφετείο συνολικά τους ισχυρισμούς της ΔΕΗ.