ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Γιώργος Φενδάκης στη BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε

Ο Γιώργος Φενδάκης στη BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε

Ο CEO Ελλάδας και Κύπρου της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε , θυγατρική της BSH Home Appliances Group στην Ελλάδα και Κύπρο, κος Γιάννης Γρατσώνης καλωσορίζει τον κο Γιώργο Φενδάκη.

Από 1η Μαρτίου 2016, ο κος Φενδάκης αναλαμβάνει καθήκοντα CFO, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, με περιοχή ευθύνης τη Διοικητική Διεύθυνση και το εργοστάσιο της BSH στην Ελλάδα.

Ο κος Γιώργος Φενδάκης προέρχεται από την Unify Εταιρικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. στην οποία και διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής.