ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Κώστας Μαχαίρας νέος πρόεδρος του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών

Ο Κώστας Μαχαίρας νέος πρόεδρος του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΛΚΑ εξέλεξε ομόφωνα στη θέση του Προέδρου του ΔΣ τον Κώστα Μαχαίρα αντικαθιστώντας τον Νίκο Βερόπουλο, εκ των εμπνευστών του ΙΕΛΚΑ, που συνετέλεσε στην εδραίωση του ΙΕΛΚΑ ως ένα ανεξάρτητο και αξιόπιστο ερευνητικό φορέα στο λιανεμπόριο καταναλωτικών αγαθών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Μαχαίρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα στελέχη του κλάδου του Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών για τις διοικητικές του ικανότητες και για τη συμβολή του στην 18χρονη επιτυχημένη πορεία της αλυσίδας Σουπερμάρκετ Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος και του Ομίλου Delhaize. Παράλληλα έχει συμβάλει στην δημιουργια και στους σκοπούς του Ινστιτούτου, ενώ τυγχάνει γενικής αναγνώρισης τόσο από τους επιχειρηματικούς όσο και από τους επιστημονικούς κύκλους του γνωστικού αντικειμένου του Ινστιτούτου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο κ. Μαχαίρας κατέχει τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του ομίλου Delhaize και του Διευθύνοντος Συμβούλου Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ινδονησίας.

Μετά την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του ΔΣ του ΙΕΛΚΑ ο κ. Μαχαίρας δήλωσε: «Είναι τιμή μου και θα προσπαθήσω με την βοήθεια του επιστημονικού προσωπικού του ΙΕΛΚΑ να αξιολογήσουμε τις τάσεις και τα δεδομένα της Ελληνικής αγοράς συνεισφέροντας στον κλάδο, στην Ελληνική οικονομία και στην ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων λιανεμπόρων και παραγώγων».