ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε το «ντιλ» Alpha Bank – Eurobank στη Βουλγαρία

Ολοκληρώθηκε το «ντιλ» Alpha Bank – Eurobank  στη Βουλγαρία

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του συνόλου των δραστηριοτήτων του καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank από τη θυγατρική της Eurobank, Postbank, μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις Αρχές ανακοίνωσε χθες η Eurobank. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά την εξαγορά η Postbank καθίσταται η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας με βάση τις καταθέσεις και τις χορηγήσεις.

Στόχος της Postabank είναι η περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της στη βουλγαρική τραπεζική αγορά, καθώς και στη διεύρυνση της πελατειακής της βάσεως στους τομείς λιανικής τραπεζικής και τραπεζικής επιχειρήσεων. Πλέον, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, όλοι οι πελάτες που προέρχονται από το κατάστημα Βουλγαρίας της Alpha Bank θα εξακολουθούν να απολαμβάνουν τραπεζικές υπηρεσίες από το ίδιο δίκτυο εξυπηρετήσεως, ενώ στο προσεχές μέλλον και μετά την ολοκλήρωση της λειτουργικής ενοποιήσεως, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα χρήσης του ευρύτερου δικτύου της Postbank. Σημειώνεται ότι η Alpha Bank διατηρούσε δίκτυο περίπου 80 καταστημάτων στη βουλγαρική αγορά και η Eurobank δίκτυο 180 σημείων.

Alpha Bank: Εθελουσία στην Κύπρο. Την υλοποίηση προγράμματος για την εθελουσία αποχώρηση περίπου 170 εργαζομένων στη θυγατρική της στην Κύπρο ανακοίνωσε η Alpha Bank. Σημειώνεται ότι ο ελληνικός όμιλος απασχολεί στην Κύπρο περίπου 870 εργαζομένους και στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του προσωπικού κατά 20%.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον κυπριακό Τύπο, η δομή του σχεδίου της Alpha είναι διαφορετική από τις αντίστοιχες κινήσεις της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας, καθώς η αποζημίωση εξαρτάται όχι μόνο από τα έτη υπηρεσίας αλλά και από την ηλικία. Η τράπεζα δίνει μεγαλύτερο ποσοστό αποζημίωσης επί του μισθού σε στελέχη μεταξύ 36 και 45 ετών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ενωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) σε έγγραφό της σημείωσε ότι το πρόγραμμα της Alpha είναι ελκυστικότερο σε σχέση με άλλων τραπεζών. Το σχέδιο της Alpha προβλέπει έναν ετήσιο ακαθάριστο μισθό επί τα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, τον οποίο πολλαπλασιάζει με συντελεστή αναλόγως της ηλικίας του υπαλλήλου.