ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διευκρινίσεις ΔΕΗ στην απόφαση Εφετείου για την «Αλουμίνιον»

Διευκρινίσεις ΔΕΗ στην απόφαση Εφετείου για την «Αλουμίνιον»

Διευκρινίσεις σε σχέση με την απόφαση του Εφετείου που έκρινε αβάσιμους τους ισχυρισμούς της ΔΕΗ για την απόρριψη της απόφασης της Διαιτησίας της ΡΑΕ για την τιμή του ρεύματος της «Αλουμίνιον», έδωσε χθες με ανακοίνωσή της η επιχείρηση.

Στην ανακοίνωση επισημαίνει ότι:

1. Το Εφετείο δεν υπεισήλθε στην ουσία της υπόθεσης, στο ύψος της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας ή του κόστους της ΔΕΗ. Με την απόφασή του δεν έγιναν δεκτοί οι λόγοι ακυρώσεως που πρόβαλε η ΔΕΗ, με την αιτιολογία ακριβώς ότι δεν επιτρέπεται το δικαστήριο να ερευνήσει επί της ουσίας την υπόθεση.

Κατά συνέπεια είναι αβάσιμες οι αναφορές σε δημοσιεύματα σχετικά με δήθεν κρίση του Εφετείου επί της ουσίας που αφορά την τιμή προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας ή το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ.

2. Το Εφετείο δεν δέχθηκε το αίτημα της ΔΕΗ για την αποστολή προδικαστικού ερωτήματος προς το Δικαστήριο της Ε.Ε. για το κατά πόσον συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση η προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας στην τιμή της διαιτησίας της ΡΑΕ χωρίς ειδική αιτιολογία.

Αρα το Εφετείο ούτε σ’ αυτή την περίπτωση εξέτασε την ουσία (τιμή ρεύματος).

Επισημαίνεται ότι ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης εκκρεμεί η προσφυγή της ΔΕΗ (από 25.3.2015) κατά απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έκρινε ότι η καταγγελία της Επιχείρησης για παράνομη κρατική ενίσχυση, λόγω της τιμής που όρισε η απόφαση της διαιτησίας, δεν χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

3. Γενικά, η βασική λογική που διαπερνά την απόφαση είναι ότι η προσφυγή στη διαιτησία της ΡΑΕ έγινε τότε από τη ΔΕΗ οικειοθελώς.

4. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του Εφετείου ουδόλως επηρεάζει τα θέματα της τιμολόγησης της «Αλουμίνιον» της Ελλάδος ή των λοιπών πελατών. Το κόστος είναι κόστος.