ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα «κόκκινα» δάνεια θα αυξηθούν στο 45% έως το τέλος του 2016

Τα «κόκκινα» δάνεια θα αυξηθούν στο 45% έως το τέλος του 2016

Την περαιτέρω επιδείνωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των εγχώριων τραπεζών σε 45% από 42% σήμερα εκτιμά για το 2016 η Deloitte. Σε σχετική μελέτη για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις πωλήσεις «κόκκινων» δανείων, η Deloitte σημειώνει για την Ελλάδα ότι με βάση τα τραπεζικά δεδομένα του 2015 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, που αντιπροσωπεύουν το 95% του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, διέθεταν 112 δισ. ευρώ είτε υπο-εξυπηρετούμενα είτε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ποσό που αποτελεί το 42% του συνόλου των δανείων.

Μέχρι το τέλος του έτους, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί φτάνοντας το 45%, μια αύξηση ύψους 11% από το αντίστοιχο ποσοστό του Μαρτίου 2015. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα των πρόσφατων εξελίξεων και της συνεχούς και αυξανόμενης πίεσης από την ΕΚΤ και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, αναμένεται ότι οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες θα εξετάσουν ιδιαίτερα σοβαρά τις δυνατότητες πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στις άλλες χώρες που δραστηριοποιούνται. Σύμφωνα με την Deloitte, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εγχώριων τραπεζών με 15 δισ. ευρώ το 2015, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αυξημένες συναλλαγές διάθεσης μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έκθεση, περισσότερα από 300 δισ. ευρώ έχουν αποφέρει οι εν λόγω συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από το 2013 έως και το 2015. Το 2015, κρίνοντας από τη συνολική αξία των συναλλαγών ύψους 104,3 δισ. ευρώ που ολοκληρώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2015, καθώς επίσης και τα επιπλέον 44,5 δισ. αξία χαρτοφυλακίων για τα οποία βρίσκονταν σε εξέλιξη διαδικασίες πώλησης στο τέλος του ίδιου χρόνου, η δραστηριότητα στην ευρωπαϊκή αγορά το 2015 εκτιμάται ότι ήταν υψηλότερη κατά περίπου 26% σε σύγκριση με την αξία συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν το 2014 ύψους 83 δισ. ευρώ (με βάση τις ολοκληρωμένες συναλλαγές). Σε ό,τι αφορά το 2016, η Deloitte εκτιμά ότι η συνολική αξία των πωλήσεων μη στρατηγικών και μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων δανείων θα αγγίξει τα 130 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες διαθέτουν μη στρατηγικά και μη εξυπηρετούμενα δάνεια που ξεπερνούν τα 2 τρισ. ευρώ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πιο δραστήρια αγορά, με βάση την αξία συναλλαγών, δανειακών χαρτοφυλακίων το 2015, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν τα 38 δισ. λίρες. Σύμφωνα με την έκθεση, η Βρετανία αναμένεται να διατηρήσει και το 2016 την 1η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με βάση την αξία συναλλαγών. Με βάση την έκθεση, η αγορά δανειακών χαρτοφυλακίων της Ιρλανδίας παρουσιάζει ενδείξεις επιβράδυνσης, ενώ αντίθετα αυξάνεται η δραστηριότητα στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Κεντρική, Νότια και Ανατολική Ευρώπη.