ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση ζημιών για την Επίλεκτο

Αύξηση ζημιών για την Επίλεκτο

Eνοποιημένες ζημίες μετά φόρους ύψους 2,465 εκατ. ευρώ εμφάνισε η κλωστοϋφαντουργία Επίλεκτος το πρώτο εξάμηνο (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015) του οικονομικού έτους 2015-2016 έναντι επίσης ζημιών 1,050 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2014 της χρήσης 2014-2015. Ο κύκλος εργασιών του εισηγμένου ομίλου το α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ανήλθε στα 17,571 εκατ. ευρώ έναντι 21,530 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 18,39%. Η μείωση αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση, αποδίδεται κυρίως στην πτώση των πωλήσεων στα προϊόντα των εκκοκκιστηρίων κατά 2,948 εκατ. ευρώ λόγω της μειωμένης στρεμματικής καλλιέργειας συσπόρου βάμβακος και της μειωμένης στρεμματικής απόδοσης λόγω καιρικών συνθηκών.

Σημειώνεται ότι η στρατηγική του ομίλου υπαγορεύει διακράτηση επαρκούς ποσότητας εκκοκκισμένου βάμβακος για την κάλυψη των αναγκών της κλωστοϋφαντουργίας και διάθεση προς πώληση μόνο της πλεονάζουσας ποσότητας.

Η πτώση των πωλήσεων οφείλεται ωστόσο και στη μείωση της τιμής πώλησης των προϊόντων και υποπροϊόντων των κλωστηρίων κατά 747.000 ευρώ σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2014. Αντίθετα, οι πωλήσεις ενέργειας –δευτερεύων τομέας στον οποίο επίσης δραστηριοποιείται ο όμιλος– ενισχύθηκαν κατά 141.000 ευρώ, ενώ μειώθηκαν οι πωλήσεις στο βιοντίζελ στερώντας από τον ενοποιημένο τζίρο του εισηγμένου ομίλου κεφάλαια ύψους 405.000 ευρώ.