ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετοχές που ξεχώρισαν

Μετοχές που ξεχώρισαν

Frigoglass
Υποβάθμιση από Moody’s

Περισσότερες από μισό εκατομμύριο μετοχές της Frigoglass διακινήθηκαν στις τελευταίες συνεδριάσεις του Φεβρουαρίου. Η μετοχή σε εβδομαδιαία βάση ενισχύθηκε 3,55%. Μετά το ναυάγιο της πώλησης του υαλουργικού κλάδου, η Moody’s ανακοίνωσε ότι υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγησή της σε Caa1 από B2 προηγουμένως. Ο οίκος σημειώνει ότι η υποβάθμιση ακολουθεί την ανακοίνωση της εταιρείας στις 26/2 για τη λύση της συμφωνίας με την GZI Mauritius σχετικά με την πώληση του κλάδου υαλουργίας.

Αεροπορία Αιγαίου
Στις άγονες γραμμές

Εβδομαδιαία άνοδο 9,01% κατέγραψε η μετοχή της Αεροπορίας Αιγαίου και αναρριχήθηκε στα επίπεδα των 7,5 ευρώ (κλείσιμο 3/2). Η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας εξέφρασε την πρόθεσή της να συμμετάσχει και να υποβάλει προσφορές στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την εξάμηνη -από 1η Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2016- εκμετάλλευση των 26 άγονων αεροπορικών γραμμών. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είχε οριστεί η 3η Μαρτίου 2016 ή, σε περίπτωση αναβολής, η νέα ημερομηνία που θα οριστεί.

Επίλεκτος
Διεύρυνση ζημιών

Ρευστοποιήσεις εκδηλώθηκαν για τη μετοχή της κλωστοϋφαντουργίας Επιλέκτου που κατέγραψε εβδομαδιαίες απώλειες 2,44%. Η εισηγμένη εμφάνισε ενοποιημένες ζημίες μετά φόρους ύψους 2,465 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015) του οικονομικού έτους 2015-2016 έναντι επίσης ζημιών 1,050 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2014 της χρήσης 2014-2015.
Η μείωση αποδίδεται κυρίως στην πτώση των πωλήσεων στα προϊόντα των εκκοκκιστηρίων κατά 2,948 εκατ.

Fourlis
109 καταστήματα Intersport

Ικανοποιητική απόδοση παρουσίασε η μετοχή της Fourlis που ενισχύθηκε 15,48% την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε. Εως και τον Νοέμβριο του 2015 ο όμιλος απαριθμούσε συνολικά 107 καταστήματα Intersport έναντι 98 στο τέλος του 9μήνου του 2014. Σε συνέχεια της συμφωνίας ανάληψης των δικαιωμάτων franchise για ανάπτυξη καταστημάτων The Athletes Foot σε Ελλάδα-Τουρκία, 2 επιπλέον καταστήματα άνοιξαν στην Αθήνα και ένα επιπλέον στην Κωνσταντινούπολη. Ετσι σήμερα λειτουργούν 4 στην Αθήνα και 2 στην Κωνσταντινούπολη.