ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αρντ Γκόσμαν: «Μικρή αλλά με στρατηγική σημασία η ελληνική ασφαλιστική αγορά»

Αρντ Γκόσμαν: «Μικρή αλλά με στρατηγική σημασία η ελληνική ασφαλιστική αγορά»

«Η Ελλάδα είναι μια ασφαλιστική αγορά με στρατηγική σημασία. Αν και μικρή, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς, με σημαντικό αριθμό ελληνικών εταιρειών και θυγατρικών πολυεθνικών ομίλων, πράγμα το οποίο σημαίνει πως θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανόνες της Ε.Ε.», δηλώνει στην «Κ» ο Αρντ Γκόσμαν, διευθύνων σύμβουλος της ασφαλιστικής εταιρείας Darag.

Η συνάντησή μας έγινε στο περιθώριο συνεδρίου στο Αμβούργο, με αντικείμενο την αγορά και τη διαχείριση κλειστών ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων (run-off insurance), έναν τομέα που αναμένεται να ευδοκιμήσει με την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ. Ο κ. Γκόσμαν προτίθεται να επενδύσει περαιτέρω στην ελληνική αγορά, μέχρι τα τέλη του 2016, και θεωρεί πως η χώρα θα μπορούσε να εξελιχθεί ως βάση για την εξάπλωση των δραστηριοτήτων της Darag στην ευρύτερη περιοχή. Το υφιστάμενο κλίμα αβεβαιότητας στην Ελλάδα ούτε τον τρομάζει ούτε τον αποθαρρύνει. «Το DNA των Ελλήνων ξεχωρίζει από την κλίση τους στο εμπόριο. Και εάν ανατρέξετε στην ιστορία χιλιάδων ετών, θα διαπιστώσετε πως οι χώρες που ανέκαμπταν άμεσα ήταν οι εμπορικά και όχι οι στρατιωτικά ισχυρές».

Ο τομέας της αγοράς και διαχείρισης ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων πρόκειται να επεκταθεί δυναμικά στο άμεσο μέλλον, λόγω της Φερεγγυότητας ΙΙ (Solvency IΙ) που τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2016 από την Ε.Ε. Είναι ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο που αντικαθιστά 14 μεμονωμένες οδηγίες και αναγκάζει τις ασφαλιστικές εταιρείες να διατηρούν περισσότερα κεφάλαια για την κάλυψη απαιτήσεων σε όλα τα χαρτοφυλάκια των ασφαλιστικών συμβολαίων, από τα νεότερα μέχρι τα παλαιότερα.

Οι ασφαλιστικές αναγκάζονται, ουσιαστικά, να καλύπτουν πια και τα ανενεργά χαρτοφυλάκιά τους από ίδια κεφάλαια, με τη Φερεγγυότητα ΙΙ να θέτει ως στόχο την αποτελεσματικότερη αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων, αλλά και την ενημέρωση των αρμοδίων αρχών με μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλο το εύρος της Ε.Ε. Το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι παρεμφερές με τη Βασιλεία ΙΙΙ που υιοθετήθηκε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Με τη Φερεγγυότητα ΙΙ οι ασφαλιστικές καλούνται να συγκεντρώσουν 20% με 30% περισσότερα κεφάλαια για όλα τα συμβόλαια, επισημαίνει ο κ. Γκόσμαν, ο οποίος εστιάζει σε όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα, εκτός όμως από αυτό του κλάδου ζωής. «Ανάλογα με το ρίσκο και τον βαθμό διαφοροποίησης κάθε χαρτοφυλακίου, οι απαιτήσεις σε αποθεματικά κεφάλαια μπορεί να ανέλθουν μέχρι και τα 65 λεπτά για κάθε 1 ευρώ ενδεχόμενης ζημίας (loss reserve). Είναι μια μεγάλη ανατροπή για τον κλάδο», συμπληρώνει.

Οπως εξηγεί, τα ανενεργά συμβόλαια κυμαίνονται στο 20%-40% όλων των χαρτοφυλακίων. Είναι μια αγορά που μόνον στη Γερμανία αποτιμάται στα 100 δισ. ευρώ και σε όλη την Ευρώπη φθάνει τα 250 δισ. ευρώ.

Γι’ αυτό τον λόγο εκτιμά ότι οι συναλλαγές στην αγορά του run-off θα φθάσουν το 2016 στο ρεκόρ των 4 δισ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές εταιρείες επιδιώκουν να απαλλαχθούν από παλαιά, ανενεργά συμβόλαια που τις βαραίνουν με υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, λόγω της Φερεγγυότητας ΙΙ. Η διακοπή ζημιογόνων κλάδων και η πώληση κλειστών χαρτοφυλακίων (run-off) αποτελεί γρήγορη, ασφαλή και αποτελεσματική λύση, η οποία θα τους βοηθήσει να απελευθερώσουν σε μικρό διάστημα κεφάλαια τα οποία έχουν αυτήν τη στιγμή δεσμευμένα, επισημαίνει ο κ. Γκόσμαν.

Μια ασφαλιστική εταιρεία που εξειδικεύεται στο run-off μπορεί να αγοράσει αυτά τα χαρτοφυλάκια, καθώς διαθέτει την τεχνογνωσία και τον τεχνολογικό εξοπλισμό για τη διαχείρισή τους, προσφέροντας την επιλογή στην εκχωρούσα ασφαλιστική να προχωρήσει στη στρατηγική αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων της. Αναλαμβάνει δε και τη δέσμευση κάλυψης των απαιτήσεων αυτών των συμβολαίων, όπως μπορεί να είναι η ένδικη αποζημίωση ενός ναυαγίου, ύστερα από πολυετή δικαστικό αγώνα, καταλήγει ο κ. Γκόσμαν.