ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελεγχος των διαδικασιών ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών από τον SSM

Ελεγχος των διαδικασιών ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών από τον SSM

Τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στις αυξήσεις κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς και της Τράπεζας Αττικής, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, εξετάζει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός της ΕΚΤ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Σημειώνεται ότι οι δύο υποθέσεις δεν συνδέονται, καθώς η αύξηση της Τράπεζας Αττικής δεν καλύφθηκε πλήρως, ενώ αιτιάσεις προκάλεσε η συμμετοχή στην αύξηση φορέων και οργανισμών που ελέγχονται από το ελληνικό Δημόσιο.

Στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς, η αύξηση κεφαλαίου της οποίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως, ο έλεγχος ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία στον SSM συγκεκριμένου μετόχου που μετείχε στην αύξηση κεφαλαίου. Φαίνεται ότι η καταγγελία συνδέεται με τη γενικότερη σύγκρουση με τον Αμερικανό επενδυτή Τζον Πόλσον, που έχει ξεσπάσει μετά τις διοικητικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην τράπεζα στις αρχές του χρόνου. Η Τράπεζα Πειραιώς σε δήλωσή της για την υπόθεση, που δημοσιεύτηκε στο Bloomberg, σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αναφορικά με την αύξηση κεφαλαίου και καλωσορίζει κάθε σχετικό εποπτικό έλεγχο. Τονίζει ότι πρόκειται για συνηθισμένη διαδικασία ελέγχου, που ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία μετόχου που πήρε μέρος στην αύξηση κεφαλαίου τον περασμένο Νοέμβριο. Οπως σημειώνεται, ο SSM ενημέρωσε την τράπεζα ότι είναι υποχρεωμένος να εξετάζει σχετικές καταγγελίες.

Και στο δημοσίευμα των FT σημειώνεται ότι η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από παρεμβάσεις ιδιωτών μετόχων των δύο τραπεζών για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Σημειώνεται, πάντως, ότι ο SSM εξετάζει προσεκτικά τις διαδικασίες, τους μετόχους που συμμετείχαν καθώς και την πηγή των κεφαλαίων για κάθε αύξηση κεφαλαίου τράπεζας.