ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή στην κερδοφορία για τον όμιλο Fourlis

Επιστροφή στην κερδοφορία για τον όμιλο Fourlis

Ο όμιλος Fourlis για το 2015 ανακοίνωσε κέρδη μετά φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 253.000 ευρώ από ζημίες 11,5 εκατ. ευρώ το 2014. Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες λιανικής (ΙΚΕΑ, Intersport) το 2015 είχαν πωλήσεις 413,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή ήταν αυξημένες κατά 4,5% σε σχέση με το 2014 (395,5 εκατ. ευρώ). Οι ενοποιημένες πωλήσεις έφθασαν τα 414,4 εκατ. έναντι 413,4 εκατ. το 2014. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 32,6 εκατ. έναντι 25,9 εκατ. το 2014, καταγράφοντας αύξηση 25,9%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 9,1 εκατ. το 2014.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ) παρουσίασε πωλήσεις 279,5 εκατ. το 2015, αυξημένες κατά 4,4% σε σχέση με το 2014 (267,7 εκατ.). Το EBITDA ανήλθε στα 25,6 εκατ. έναντι 19,7 εκατ. το 2014, ενώ παρουσίασε κέρδη προ φόρων 4,6 εκατ. έναντι ζημιών 1,1 εκατ. το 2014. Το 4ο τρίμηνο του έτους (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2015), και παρά τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης κρίσης στην Ελλάδα, όπως τονίζει ο όμιλος, οι πωλήσεις του κλάδου ήταν αυξημένες κατά 6,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Να σημειωθεί ότι σήμερα λειτουργούν 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και ένα στη Σόφια της Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 6 σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στην Κομοτηνή και από τον Ιούλιο 2015 και στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Tο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) είναι σε πλήρη λειτουργία και στις τρεις χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο.

Ο όμιλος Fourlis είναι υπεύθυνος σήμερα για 106 καταστήματα Intersport (Ελλάδα 47, Ρουμανία 28, Τουρκία 22, Βουλγαρία 5, Κύπρος 4), έναντι 103 στο τέλος του 2014, και για 6 καταστήματα The Athlete’s Foot (Ελλάδα 4, Τουρκία 2). Εντός του 2015 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους, μέσω της θυγατρικής εταιρείας Intersport athletics, τέσσερα καταστήματα TAF στην Ελλάδα (Πειραιάς 19/3/215, Κηφισιά 19/3/2015, Γλυφάδα 16/10/2015, Μαρούσι 27/10/215) και δύο (2) στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη (Metrocity 9/3/2015, Akbati 3/11/2015).

Το β΄ εξάμηνο του 2015 ξεκίνησε η λειτουργία του νέου κέντρου εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics center) της Intersport στην Ελλάδα, με αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης και εκτέλεσης παραγγελιών, που θα εξυπηρετεί σταδιακά όλες τις εταιρείες του κλάδου.

Το σύνολο των σχετικών υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας παρέχεται από την εταιρεία του ομίλου Trade Logistics, που επίσης υποστηρίζει και τη Housemarket (καταστήματα ΙΚΕΑ) στην Ελλάδα.