ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε ελεύθερη πτώση η αγορά ηλεκτρολογικού υλικού

Σε ελεύθερη πτώση η αγορά ηλεκτρολογικού υλικού

Η αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων διαγράφει έντονα πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τη νεότερη έκδοση κλαδικής μελέτης η οποία κυκλοφόρησε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Η κατασκευαστική και ειδικότερα η οικοδομική δραστηριότητα της χώρας επιδρά άμεσα στη ζήτηση ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προέρχεται από τις ανεγέρσεις οικοδομών. Οσον αφορά τις επενδύσεις σε κατοικίες, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σε κατοικίες εμφανίζει μείωση την περίοδο 2010-2014 με μέσο ετήσιο ρυθμό 36,4%. Επίσης, από την καταγραφή της οικοδομικής (ιδιωτικής) δραστηριότητας προκύπτει συνολική μείωση της τάξεως του 83% σε όγκο την περίοδο 2008-2014.

Ο παραγωγικός τομέας ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων έχει συρρικνωθεί και πλέον αποτελείται από λίγες επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή κυρίως πινάκων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και πριζοδιακοπτών. Αντίθετα, στον εισαγωγικό τομέα εντάσσονται περισσότερες επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, μερικές εκ των οποίων ανήκουν σε πολυεθνικούς ομίλους εταιρειών. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται επίσης και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στο λιανικό εμπόριο, ενώ περιστασιακά εισάγουν ορισμένα προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού.

Η αξία της συνολικής αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού (σε τιμές χονδρικής) σημείωσε μείωση της τάξεως του 5% το 2014 σε σχέση με το 2013. Εξετάζοντας αναλυτικά τη φαινομενική κατανάλωση (σε ποσότητα) κάθε κατηγορίας προϊόντων, διαπιστώνονται τα εξής για την περίοδο 2014-13:

• Η αγορά των πριζοδιακοπτών κινήθηκε καθοδικά με ποσοστό μείωσης της τάξεως του 5%.

• Η αγορά των πινάκων διανομής (κάτω των 1.000 V) μειώθηκε κατά 6%, περίπου, και το μεγαλύτερο μέρος αυτής καλύφθηκε από τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα.

• Η φαινομενική κατανάλωση των αυτόματων ασφαλειών εμφάνισε μείωση της τάξεως του 4%.

• Η αγορά των ραγοδιακοπτών εμφάνισε μείωση περίπου 2%.