ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 1,1 δισ. για την Τράπεζα Πειραιώς

Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 1,1 δισ. για την Τράπεζα Πειραιώς

Η βελτίωση των λειτουργικών κερδών, η μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων και η ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης αποτέλεσαν τα σημεία που ξεχώρισαν για τη χρήση του 2015 για τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.

Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα έκλεισε με διεύρυνση των ζημιών σε 1.858 εκατ. ευρώ έναντι 1.238 εκατ. ευρώ το 2014, λόγω της μεγάλης αύξησης των προβλέψεων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Συγκεκριμένα, ο όμιλος Πειραιώς προχώρησε κατά το τέταρτο τρίμηνο στη διενέργεια προβλέψεων ύψους 1,38 δισ. ευρώ έναντι 244 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο. Για το σύνολο της χρήσης οι προβλέψεις ανήλθαν στα 3,48 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό απόθεμα προβλέψεων στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 ανήλθε στα 17,5 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 26% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με στελέχη του ομίλου, η αύξηση των προβλέψεων, σε συνδυασμό με τη μείωση του ρυθμού σχηματισμού νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, οδήγησε στη σημαντική βελτίωση του δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις στο 65% από 61%.

Σημειώνεται ότι στο δ΄ τρίμηνο σχηματίστηκαν νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 80 εκατ. ευρώ έναντι 385 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο. Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Πειραιώς, η ακολουθούμενη πολιτική ενεργητικής διαχείρισης των προβληματικών δανείων οδήγησε σε μείωση, ύστερα από πολλά χρόνια, αυξητικής πορείας του δείκτη καθυστερήσεων στο 39,5% από 40,5% τον Σεπτέμβριο 2015.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεών του αυξήθηκαν κατά 15% και ανήλθαν σε 1.125 εκατ. ευρώ, ενώ σε τριμηνιαία βάση σημείωσαν αύξηση κατά 18%. Τα καθαρά έντοκα έσοδα του 2015 μειώθηκαν κατά 4% έναντι του 2014, ενώ κατά 3% μειώθηκαν τα έσοδα προμηθειών. Το επαναλαμβανόμενο λειτουργικό κόστος για το 2015 διαμορφώθηκε στο 1.249 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση κατά 5% σε ετήσια βάση, ενώ κατά το δ΄ τρίμηνο η μείωση ανήλθε στο 7% (σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο).

Οι καταθέσεις πελατών του ομίλου, μετά τη σημαντική πτώση στο 9μηνο 2015 (-30%) λόγω της αβεβαιότητας στη χώρα, ανέκαμψαν στο δ΄ τρίμηνο κατά 1,8 δισ. και διαμορφώθηκαν στα 39,0 δισ. (+5%).

Η βελτίωση στις καταθέσεις, σε συνδυασμό με την ανακεφαλαιοποίηση, οδήγησε στη μείωση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα που διαμορφώθηκε σε 32,7 δισ. από 35,8 δισ. τον Σεπτέμβριο 2015. Με αφορμή τα αποτελέσματα του 2015, ο πρόεδρος του ομίλου Μιχάλης Σάλλας τόνισε: «Η θετική κατάληξη των κρίσιμων διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών για την πρώτη αξιολόγηση του νέου προγράμματος θα δημιουργήσει θετική δυναμική στην οικονομία και θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο αποτελεσματικά τα δάνεια σε καθυστέρηση, συμβάλλοντας έτσι στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών τον Δεκέμβριο 2015, ενισχύθηκε η κεφαλαιακή τους βάση σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Σταύρος Λεκκάκος σημείωσε: «Η Τράπεζα Πειραιώς, με ισχυρή δέσμευση στους επιχειρηματικούς της στόχους, επέτυχε το έτος 2015 αύξηση των επαναλαμβανόμενων κερδών προ φόρων και προβλέψεων κατά 15%. Η ρευστότητα του ομίλου στο δ΄ τρίμηνο ενισχύθηκε, καθώς οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,8 δισ. ευρώ και η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε κατά 3,1 δισ. ευρώ. Σε αυτό συνέβαλαν η μείωση της αβεβαιότητας μετά την υπογραφή του νέου οικονομικού προγράμματος τον Αύγουστο 2015, αλλά και η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στα 10,0 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 17,8%».