ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Interamerican: εξέταση μαστού για τις εργαζόμενες

Interamerican: εξέταση μαστού για τις εργαζόμενες

Η Interamerican, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, οργάνωσε κλινική εξέταση μαστού για τις εργαζόμενες στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας και στις εγκαταστάσεις του ΙΤ και της Anytime, στην Καλλιθέα. Eξετάστηκαν συνολικά 55 άτομα. H εν λόγω εξέταση αποτελεί τακτική παροχή σε ετήσια βάση, επιπροσθέτως των παροχών υγείας της εταιρείας στο προσωπικό της, που αναπτύσσονται με το πρόγραμμα ομαδική ασφάλισης, άμεσης ιατρικής βοήθειας και λοιπών ειδικών εξετάσεων (οστεοπόρωσης, μυοσκελετικών παθήσεων, πελματογραφήματος κ.ά.). Τα κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού αποτελούν την πρώτη αιτία θνησιμότητας των γυναικών.

Στη χώρα μας, ο καρκίνος του μαστού εντοπίζεται σε περίπου 4.500 άτομα, με συχνότητα 1 προς 8 όσον αφορά στην εμφάνιση κατά τη διάρκεια του βίου μιας γυναίκας, ενώ στο 70% εξ αυτών δεν υφίσταται οικογενειακό ιστορικό. H πρόληψη αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα και γι’ αυτό τον λόγο η εταιρεία έχει αναπτύξει ιδιαίτερα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, παρέχοντας και χορηγικά τη δυνατότητα αυτή σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.