ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμφωνία Μαρινόπουλου – Τραπεζών για νέα χρηματοδότηση και αναδιάρθρωση δανεισμού

Συμφωνία Μαρινόπουλου – Τραπεζών για νέα χρηματοδότηση και αναδιάρθρωση δανεισμού

Νέα χρηματοδότηση και αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού της προβλέπει η συμφωνία στην οποία κατέληξε η Μαρινόπουλος με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Η συμφωνία αυτή σε συνδυασμό με την πρόσφατη συμφωνία την οποία σύνηψε η Μαρινόπουλος με την Σκλαβενίτης για τη μεταβίβαση των 33 υπερμάρκετ της πρώτης σε κοινή εταιρεία που θα δημιουργήσουν οι εν λόγω δύο όμιλοι του οργανωμένου λιανεμπορίου θα ενισχύσει τη ρευστότητα της Μαρινόπουλος με ποσό άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η Μαρινόπουλος η χρηματοδότηση, κατόπιν των τελικών εγκρίσεων, θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, μία άμεσα και μία εντός το πολύ τριών μηνών, ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Ι. & Σ. Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε. για την από κοινού δημιουργία νέας εταιρείας (θυγατρικής των δύο εταιρειών κατά 50% έκαστη), που θα λειτουργήσει και θα αναπτύξει το δίκτυο των 33 υπερμάρκετ. Ο συνολικός υφιστάμενος τραπεζικός δανεισμός της Μαρινόπουλος θα αναδιαρθρωθεί σε μακροπρόθεσμη βάση, σύμφωνα με το τριετές επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας.

“Αυτό αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης και της στήριξης του τραπεζικού συστήματος προς την εταιρεία και τη νέα διοίκησή της, η οποία από το τέλος του 2015 κινείται αποφασιστικά για την εξυγίανση και την αναδιοργάνωσή της. Η ανωτέρω χρηματοδότηση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του σχεδίου που έχει καταρτιστεί και θα επιτρέψει, σε πρώτη προτεραιότητα, την αποκατάσταση των σχέσεων με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της”, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Μαρινόπουλος.

Σε επόμενη φάση το πλάνο της Μαρινόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει την “επανίδρυση” του δικτύου της, αποτελούμενο από 350 εταιρικά καταστήματα και άλλα 130 σημεία πώλησης που λειτουργούν μέσω του συστήματος δικαιόχρησης (franchising).