ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 205 εκατ. ευρώ η κερδοφορία του ομίλου Motor Oil το ’15

Στα 205 εκατ. ευρώ η κερδοφορία του ομίλου Motor Oil το ’15

Eντυπωσιακή κερδοφορία κατέγραψε ο όμιλος της Motor Oil το 2015, παρά την πτώση του τζίρου κατά 21,99% λόγω της υποχώρησης της τιμής του πετρελαίου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση προς το Χρηματιστήριο από την εταιρεία την περασμένη Παρασκευή, τα καθαρά κέρδη του ομίλου το 2015 ανήλθαν σε 205 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 83 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 345,87%.

Ενισχυμένη είναι και η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου, με τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) να διαμορφώνονται στα 492 εκατ. ευρώ έναντι 51,5 εκατ. ευρώ το 2014, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 855,74%.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε τη χρήση 2015 κατά 21,99% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, στα 7,06 δισ. ευρώ. Στην πτώση του κύκλου εργασιών του ομίλου συνέβαλε η μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκπεφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ) κατά 45,06%, ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,45% (από 13.161.698 μετρικούς τόνους το 2014 σε 13.615.675 μετρικούς τόνους το 2015) και την ανατίμηση του δολαρίου έναντι του ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 16,48%.

Πωλήσεις εξωτερικού

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του ομίλου, αφού οι πωλήσεις εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν σε ποσοστό 73,24% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2015 έναντι 73,95% το 2014, καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 85,81% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2015 έναντι 87,29% το 2014).

Η διοίκηση της εταιρείας συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της θα προτείνει στην ερχόμενη ετήσια τακτική γενική σνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2015 του ποσού των 72.008.937 ευρώ (ή 0,65 ευρώ ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2015 το ποσό των 16.617.447 ευρώ (ή 0,15 ευρώ ανά μετοχή) από τον Δεκέμβριο του 2015, ενώ το υπόλοιπο ποσό ευρώ 0,50 ανά μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2016.

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2015 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 6,53% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής εταιρείας στις 31.12.2015 και σε 7,48% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής, σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price).

Το κλείσιμο της τιμής της μετοχής της Motor Oil στις 31.12.2015 ήταν 9,95 ευρώ, δηλαδή 53,08% υψηλότερη σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 31.12.2014. Η μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price) διαμορφώθηκε σε 8,69 ευρώ που αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση εταιρείας 962,7 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με το ελληνικό χρηματιστήριο, η απόδοση της μετοχής της Motor Oil ξεπέρασε σημαντικά την αντίστοιχη του Γενικού Δείκτη η τιμή κλεισίματος του οποίου στις 31.12.2015 διαμορφώθηκε στις 631,35 μονάδες ήτοι 23,58% χαμηλότερα έναντι της αντίστοιχης τιμής κλεισίματος στις 31.12.2014.