ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 19,78 εκατ. τα κέρδη του ομίλου Σαράντη το 2015

Στα 19,78 εκατ. τα κέρδη του ομίλου Σαράντη το 2015

Στο ύψος των 19,78 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρους του ομίλου Σαράντη το 2015 από κέρδη 17,14 εκατ. ευρώ το 2014, καταγράφοντας άνοδο 15,39%. Η διοίκηση της εταιρείας, με βάση τα περυσινά αποτελέσματα, θα προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,16 ευρώ ανά μετοχή.

Οπως υπογραμμίζεται σε χθεσινή ανακοίνωση της εισηγμένης, η επιτυχής εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου του ομίλου Σαράντη και η περαιτέρω ενίσχυση της εύρωστης οικονομικής του θέσης χαρακτηρίζουν τις επιδόσεις του κατά το 2015, παρά το δυσχερές επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο όμιλος συνεχίζει να παρουσιάζει διψήφιο ποσοστό αύξησης τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και στην κερδοφορία, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της διοίκησης. Τα περιθώρια κέρδους ενισχύθηκαν, η καθαρή ταμειακή θέση διατηρήθηκε και το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης βελτιώθηκε, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τη συνέπεια και την επιτυχία των στρατηγικών επιλογών της διοίκησης του ομίλου. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου κατά το 2015 ανήλθαν σε 278,76 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 248,44 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,21%, η οποία τροφοδοτήθηκε τόσο από οργανική ανάπτυξη όσο και από νέες προσθήκες στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου. Σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα όσο και οι ξένες χώρες του ομίλου. Η Ελλάδα παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων της τάξης του 15,33% στα 102,56 εκατ. ευρώ. Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν το 63,21% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου το 2015 σημείωσαν άνοδο κατά 10,46% και οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 176,20 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του 2015, ο όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος ποσού 5,15 εκ. ευρώ και έχει ολοκληρώσει την εξαγορά του σήματος ΑVA στην Ελλάδα κόστους 3,5 εκατ. ευρώ καθώς και την εξαγορά της πολωνικής εταιρείας Polipak, κόστους 4,5 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2015, ο όμιλος Σαράντη έχει καθαρή θετική ταμειακή θέση ύψους 7,20 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις έχει βελτιωθεί περαιτέρω ως αποτέλεσμα αυστηρότερης πολιτικής πιστωτικού ελέγχου.