ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση ζημιών για τη Χαλκόρ

Μείωση ζημιών για τη Χαλκόρ

Eνοποιημένες ζημίες μετά φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 32,5 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Χαλκόρ το 2015 έναντι ζημιών 51,2 εκατ. ευρώ το 2014. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών τη παρελθούσα χρήση ανήλθε στο 1,23 δισ. ευρώ έναντι πωλήσεων 1,079 δισ. ευρώ της χρήσης του 2014. Οπως εξηγεί η εταιρεία η αύξηση του τζίρου οφείλεται στον αυξημένο κατά 9,6% όγκο πωλήσεων, καθώς και το βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων, καθώς η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε χαμηλότερα, σε 4.952 ευρώ ανά τόνο έναντι 5.169 ευρώ ανά τόνο το 2014. Οσον αφορά την πορεία της μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 451,7 εκατ. ευρώ για το 2015 έναντι 396 εκατ. ευρώ το 2014. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν το 2015 σε ζημία 11,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 16,1 εκατ. ευρώ το 2014.

Σύμφωνα με τη Χαλκόρ, «οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν την ανάκαμψη των ενοποιημένων αποτελεσμάτων, ήταν η βελτίωση της κερδοφορίας της μητρικής Χαλκόρ και των Ελληνικών Καλωδίων. Η μητρική επέτυχε και το 2015 σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων, ενώ τα κόστη συγκρατήθηκαν και τα Ελληνικά Καλώδια για πρώτη χρονιά μετά από συνεχείς επενδύσεις στη θυγατρική Fulgor αξιοποίησε όλες τις μονάδες παραγωγικά, καθώς τη χρονιά αυτή προχώρησαν κανονικά όλες οι συμβάσεις που έχουν αναληφθεί στον τομέα των υποβρύχιων καλωδίων. Η πτώση της ισοτιμίας του ευρώ σε σχέση με το δολάριο καθώς και τη λίρα Αγγλίας επηρέασε επίσης θετικά την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία εξαγωγών σε χώρες συνδεδεμένες με τα νομίσματα αυτά». Για το 2016, όπως εκτιμά η διοίκηση η μητρική και οι θυγατρικές της θα συνεχίσουν να έχουν ως κύριο στρατηγικό τους στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς τους σε νέες αγορές οι οποίες παρουσιάζουν δυνατότητες και προοπτικές υψηλότερης ανάπτυξης.