ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι προβλέψεις επηρέασαν τα αποτελέσματα

Οι προβλέψεις επηρέασαν τα αποτελέσματα

Ανάκαμψη οργανικών κερδών πριν από προβλέψεις και μείωση των νέων δανείων σε καθυστέρηση παρουσίασε κατά το δ΄ τρίμηνο του 2015 η Εθνική Τράπεζα.

Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα για την περυσινή χρήση έκλεισε με διεύρυνση των ζημιών στα 2,6 δισ. ευρώ έναντι 255 εκατ. ευρώ το 2014, λόγω της μεγάλης αύξησης των προβλέψεων για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων. Αναλυτικότερα, η ΕΤΕ προχώρησε κατά το δ΄ τρίμηνο στη διενέργεια προβλέψεων ύψους 671 εκατ. έναντι 234 εκατ. στο γ΄ τρίμηνο, ενώ συνολικά το 2015 οι προβλέψεις ανήλθαν στα 3,53 δισ. ευρώ. Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 76,8% από 73,4% (γ΄ τρίμηνο) και είναι ο υψηλότερος στον κλάδο. Ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE’s) από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 53,4%. Σημειώνεται ότι κατά το δ΄ τρίμηνο τα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα περιορίστηκαν στα 86 εκατ. έναντι 406 εκατ. στο τέλος του γ΄ τριμήνου, ενώ, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του ομίλου, η τάση αυτή συνεχίζεται και στις αρχές του α΄ τριμήνου στο χαρτοφυλάκιο λιανικής, σηματοδοτώντας την τάση μείωσης της δημιουργίας νέων επισφαλειών.

Τα οργανικά έσοδα σε επίπεδο ομίλου αυξήθηκαν κατά 3,5% στο δ΄ τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση περιορίστηκαν κατά 5,1% και ανήλθαν στα 2,11 δισ. (2,22 δισ. ευρώ το 2014). Αντίστοιχα, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 2,7% στο δ΄ τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση μειώθηκαν κατά 0,3% και διαμορφώθηκαν στο 1,3 δισ. ευρώ. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα για το δ΄ τρίμηνο ανέκαμψαν σημαντικά, σε 153 εκατ. ευρώ (+10,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), μετά τη μείωσή τους κατά 10,4% σε τριμηνιαία βάση στο γ΄ τρίμηνο, αντανακλώντας τα πρώτα σημάδια μιας διαφαινόμενης βελτίωσης στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες το 2016.

Οι καταθέσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 2,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε 43 δισ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας την αυξημένη εισροή εγχώριων καταθέσεων, ύψους 793 εκατ. (345 εκατ. στο γ΄ τρίμηνο), και εν μέρει λόγω εποχικότητας (13ος μισθός και αυξημένος κύκλος εργασιών τα Χριστούγεννα). Για το σύνολο του 2015 οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά περίπου 8 δισ. ευρώ (ή 15%), ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στην Ελλάδα στο 90% (94% γ΄ τρίμηνο).

Μετά την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την ενίσχυση των καταθέσεων, η χρηματοδότηση μέσω του έκτακτου μηχανισμού ELA μειώθηκε κατά 4,1 δισ. ευρώ (ενώ έχει μειωθεί κατά επιπλέον 600 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2016) σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθε στα 11,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015. Η συνολική χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα ανήλθε στα 24 δισ. ευρώ από 25,6 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2015.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΕ, με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που υλοποιεί η διοίκηση (πωλήσεις Αστήρ Παλάς, NBGI, Finansbank κ.ά.), ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) διαμορφώνεται σε 16,8%.

Με αφορμή τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης δήλωσε: «Τα τρία γεγονότα-ορόσημα που χαρακτήρισαν την πορεία του ομίλου για το 2015 ήταν: τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης της ΕΚΤ, η επακόλουθη επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου και η συμφωνηθείσα πώληση της Finansbank. Με επαρκείς προβλέψεις, ισχυρή την κεφαλαιακή βάση και πλεονεκτική θέση από πλευράς ρευστότητα, η ΕΤΕ αναμένεται να πραγματοποιήσει το στρατηγικό της σχέδιο για το 2016, οδηγώντας την ελληνική οικονομία στην προσπάθειά της να επιτύχει έξοδο από την ύφεση και εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και στη δημιουργία θετικών οργανικών αποτελεσμάτων».