ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξόφληση προμηθευτών του Μαρινόπουλου

Εξόφληση προμηθευτών του Μαρινόπουλου

Η έναρξη της αποπληρωμής των υποχρεώσεών της προς τους προμηθευτές σε συνδυασμό με τη σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών αποτελεί το επόμενο βήμα της εταιρείας Μαρινόπουλος Α.Ε. μετά τη συμφωνία της με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Συμφωνία που σε συνδυασμό με το πρόσφατο deal με τον Σκλαβενίτη αναμένεται να ενισχύσουν τη ρευστότητά της με ποσό που συνολικά υπερβαίνει τα 200 εκατ. ευρώ. Τις επόμενες ημέρες, άλλωστε, το συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της γνωστής αλυσίδας αναμένεται να παρουσιαστεί στους συνεργάτες και προμηθευτές της.

Η συμφωνία με τις τράπεζες έχει δύο σκέλη και θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Καταρχάς, προβλέπει νέο δανεισμό της εταιρείας και αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της μέσω επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής και βελτίωσης των επιτοκίων. Αξίζει, άλλωστε, να σημειωθεί ότι οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες είναι -σύμφωνα με πληροφορίες- αρκετά μικρότερες σε σχέση με αυτές προς τους προμηθευτές. Η χρηματοδότηση, κατόπιν των τελικών εγκρίσεων, θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, μία άμεσα και μία εντός το πολύ τριών μηνών, ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Σκλαβενίτη για την από κοινού δημιουργία νέας εταιρείας (θυγατρικής των δύο εταιρειών κατά 50% εκάστη), που θα λειτουργήσει και θα αναπτύξει το δίκτυο των 33 υπερμάρκετ του Μαρινόπουλου. Εντός του τριμήνου αυτού, εξάλλου, αναμένεται να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έτσι ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει η διαδικασία σύστασης της κοινής εταιρείας, να εξευρεθεί το νέο σήμα που θα φέρουν τα υπερμάρκετ, αλλά και να τοποθετηθεί η διοικητική ομάδα που θα αναλάβει.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία με τις τέσσερις τράπεζες η εταιρεία Μαρινόπουλος αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της: «Η συμφωνία αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης και της στήριξης του τραπεζικού συστήματος προς την εταιρεία και τη νέα διοίκησή της, η οποία από το τέλος του 2015 κινείται αποφασιστικά για την εξυγίανση και την αναδιοργάνωσή της. Η ανωτέρω χρηματοδότηση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του σχεδίου που έχει καταρτιστεί και θα επιτρέψει, σε πρώτη προτεραιότητα, την αποκατάσταση των σχέσεων με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της».