ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξάνεται η μετακίνηση πελατών από τη ΔΕΗ σε εναλλακτικούς παρόχους

Αυξάνεται η μετακίνηση πελατών από τη ΔΕΗ  σε εναλλακτικούς  παρόχους

Με αργά αλλά σταθερά βήματα συνεχίζεται η μετακίνηση πελατών από τη ΔΕΗ σε εναλλακτικούς παρόχους. Τα επίσημα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) δείχνουν αύξηση του μεριδίου των εναλλακτικών παρόχων τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο κατά 1% περίπου. Συγκεκριμένα, οι ιδιώτες πάροχοι αύξησαν το μερίδιό τους τον Φεβρουάριο στο 6,53% έναντι ποσοστού 5,6% τον Ιανουάριο. Η ΔΕΗ εξακολουθεί να κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά με μερίδιο 93,47% έναντι 94,4% τον Ιανουάριο. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, η ΔΕΗ κατέχει το 93,47% της κατανάλωσης, με το 61,69% να καταναλώνεται στην χαμηλή τάση, το 19,39% στη μέση και το 12,39% στην υψηλή.

Αντίστοιχα, οι επτά ιδιωτικοί ενεργειακοί όμιλοι είχαν τον Φεβρουάριο τα εξής ποσοστά: Elpedison: 1,75% (με ποσοστό 0,89% στη χαμηλή τάση και 0,85 στη μέση, και μόλις 0,01 στην υψηλή, προφανώς από ιδιοκατανάλωση). Ηρων: 1,94% (με ποσοστό 0,58% στη χαμηλή τάση, υψηλότερο ποσοστό 1,35% στη μέση και μόλις 0,01% στην υψηλή, προφανώς από ιδιοκατανάλωση). Protergia: 1,39% (με μικρό ποσοστό 0,37% στη χαμηλή τάση και ποσοστό 1,01% στη μέση, και μόλις 0,01% στην υψηλή). Green: 0,33% (με το 0,18% στη χαμηλή τάση και 0,15% στη μέση τάση). Volterra: 0,31% (όλο το ποσοστό της είναι στη μέση τάση). Watt + Volt: 0,31% (με το κύριο ποσοστό της 0,28% στη χαμηλή τάση και μόλις 0,03% στη μέση). NRG Trading: 0,46% (με 0,14% στη χαμηλή τάση και μεγαλύτερο ποσοστό 0,32% στη μέση).

Η μικρή αύξηση του μεριδίου των ιδιωτών παρόχων δεν διαφοροποιεί την εικόνα της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού, στην οποία εξακολουθεί να κυριαρχεί η ΔΕΗ με υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης. Το ενθαρρυντικό στοιχείο σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη του ανταγωνισμού είναι ο σταθερά αυξανόμενος ρυθμός μετακίνησης πελατών από τη ΔΕΗ προς τρίτους, κατά τους τελευταίους μήνες. Ο ρυθμός αυτός αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα, καθώς η αγορά αναμένει την εφαρμογή των μνημονιακών δεσμεύσεων για τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ σε ποσοστό 25% έως το 2018 και κατά 50% έως το 2020. Εκτίμηση παραγόντων της αγοράς είναι ότι οι εξελίξεις σε αυτό τον τομέα θα είναι ραγδαίες και αυτό γιατί, εκτός των μνημονιακών δεσμεύσεων, η χώρα θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Σε αυτό το πλαίσιο έχει ενταθεί ο πόλεμος τιμών μεταξύ ΔΕΗ και ιδιωτών παρόχων, που προσφέρουν εκπτώσεις πάνω από 10%, οι οποίες συνοδεύονται και από άλλες προσφορές,