ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανάπτυξη υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων με πόρους από ΕΣΠΑ

Ανάπτυξη υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων με πόρους από ΕΣΠΑ

Ενα νέο σχέδιο που μπορεί να φέρει στην Ελλάδα ευρυζωνικές συνδέσεις νέας γενιάς προωθεί η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών. Πρόκειται για δύο παρεμβάσεις κρατικής ενίσχυσης για την ανάπτυξη ταχέων και υπερταχέων ευρυζωνικών συνδέσεων, οι οποίες θα περιλάβουν πόρους 400 εκατ. ευρώ από το νέο πακέτο Γιούνκερ, γνωστό και ως νέο ΕΣΠΑ.

Με μοντέλο ΣΔΙΤ

Το πρώτο έργο ονομάζεται Regional BroadBand Extention (RBBE) και στοχεύει να προσφέρει ευρυζωνικές συνδέσεις νέας γενιάς, άνω των 30 Mbps, σε περιοχές στις οποίες οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι δεν έχουν κίνητρα να επενδύσουν. H ανάπτυξη του δικτύου θα γίνει μέσω δημόσιας παρέμβασης και στο μοντέλο του ΣΔΙΤ. Πρότυπο αποτελεί το έργο Rural, ύψους 160 εκατ. ευρώ, που σήμερα αναπτύσσεται από τον ΟΤΕ και την Intrakat στις αγροτικές και ορεινές περιοχές της χώρας. Ο ανάδοχος του έργου θα επιχορηγηθεί κατά 100% για τις δαπάνες ανάπτυξης του δικτύου, αλλά ο ίδιος θα αναλάβει το κόστος συντήρησης και λειτουργίας για 15-20 χρόνια. Το δίκτυο θα προσφερθεί για εμπορική εκμετάλλευση σε όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών λιανικής με ισότιμο τρόπο και στο τέλος της περιόδου η κυριότητα του δικτύου θα μεταφερθεί στο ελληνικό Δημόσιο.

Το κόστος του RBBE έχει υπολογιστεί σε περίπου 220 εκατ. ευρώ, και στόχο έχει να φέρει ευρυζωνικές συνδέσεις νέας γενιάς σε περίπου 3 εκατ. καταναλωτές που ζουν και εργάζονται σε περίπου 6.000 οικισμούς ανά τη χώρα. Πρόκειται για οικισμούς που βρίσκονται κυρίως μεταξύ αστικών κέντρων και αγροτικών περιοχών. Το δεύτερο έργο που προωθεί η Γ.Γ. Επικοινωνιών είναι το Superfast BroadBand (SBB) που στοχεύει στην ενθάρρυνση ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών υπερυψηλών ταχυτήτων στα αστικά κέντρα. Ειδικότερα, στόχος είναι να δημιουργήσει ένα ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών που θα φτάσει σε περίπου 220 χιλ. κτίρια εντός των αστικών κέντρων. Το κόστος ανάπτυξης του συγκεκριμένου δικτύου εκτιμάται σε 275 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου το 50% θα αποτελέσει δημόσια χρηματοδότηση. Παράλληλα το υπουργείο για να ενθαρρύνει περαιτέρω τη ζήτηση, θα διαθέσει και «κουπόνια» 100 έως 120 ευρώ ανά συνδρομητή που θα δοθούν σε περίπου 600.000 καταναλωτές με στόχο να ενισχυθεί η ανάπτυξη της εσωτερικής καλωδίωσης στα σπίτια ή η απόκτηση μιας συνδρομής ευρυζωνικής σύνδεσης νέας γενιάς.

Η Κομισιόν

Και τα δύο έργα, RBBE και SBB, έχουν λάβει τις «ευλογίες» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον περασμένο Οκτώβριο. Ωστόσο για να ξεκινήσει η υλοποίησή τους θα πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί φάκελος μεγάλου έργου για καθένα από αυτά, και φυσικά να ελεγχθεί εξονυχιστικά από την Κομισιόν. Απαιτούνται επομένως αρκετοί μήνες προτού τα δύο αυτά δίκτυα ξεκινήσουν να αναπτύσσονται. Ωστόσο η χώρα έχει χαράξει μια στρατηγική στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων για την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Ατζέντας που έχουν σχεδιάσει οι Ευρωπαίοι εταίροι μας.

Για τον λόγο αυτό η Κομισιόν ήρε την «αιρεσιμότητα» του στόχου 2.2 στο νέο ΕΣΠΑ, επιτρέποντας έτσι την απρόσκοπτη ένταξη και υλοποίηση έργων ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων, μεταξύ των οποίων και το Rural που δεν ολοκληρώθηκε στο προηγούμενο ΕΣΠΑ. Αντίθετα άλλα τεχνολογικά έργα που εντάσσονται στον στόχο 2.1 (πληροφορική) δεν μπορούν να υλοποιηθούν, δεδομένου ότι η Κομισιόν δεν έχει άρει ακόμη την αιρεσιμότητα του συγκεκριμένου στόχου, καθώς η χώρα ακόμη δεν έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο στρατηγικής για τον συγκεκριμένο στόχο.