ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετοχές που ξεχώρισαν

Μετοχές που ξεχώρισαν

Μάρμαρα Κυριακίδης
Με άνοδο 5,08%

Η μετοχή των Μαρμάρων Κυριακίδης αντιπροσωπεύει μία από τις πλέον εξαγωγικές εταιρείες του χρηματιστηρίου. Στη διάρκεια της εβδομάδας, η εμπορευσιμότητα κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα, ωστόσο η μετοχή ενισχύθηκε 5,08%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όμιλος την τελευταία τριετία έχει αναπτύξει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και η μέχρι σήμερα εξέλιξη των πωλήσεων δείχνει ότι οι αγορές της Κίνας, της Μέσης Ανατολής και χωρών της πρώην Σοβιετικής Ενωσης εμφανίζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Σαράντης
Πρόταση για μέρισμα

Εβδομαδιαία κέρδη 5,01% κατέγραψε η μετοχή της Σαράντης στις συνεδριάσεις της προτελευταίας εβδομάδας του Μαρτίου. Η εισηγμένη, στη διάρκεια του 2015, ανακοίνωσε ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ύψους 19,78 εκατ. ευρώ από κέρδη 17,14 εκατ. ευρώ το 2014, καταγράφοντας άνοδο 15,39%. Η διοίκηση της εταιρείας, με βάση τα περυσινά αποτελέσματα, θα προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,16 ευρώ ανά μετοχή. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου κατά το 2015 ανήλθαν σε 278,76 εκατ. ευρώ.

Pasal Development
Εβδομάδα πτώσης

Σε αρνητική τροχιά κινήθηκε η μετοχή της Pasal Development στις τελευταίες συνεδριάσεις, καταγράφοντας εβδομαδιαίες απώλειες 8,53%. Η εταιρεία στο εννεάμηνο του 2015 εμφάνισε ζημίες μετά από φόρους ύψους 9,724 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,429 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2014. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα του 2015 περιλαμβάνεται ζημία 5,099 εκατ. ευρώ από ανάληψη δανείου που αφορά ακίνητο logistics στην Ελευσίνα με ταυτόχρονη απόκτηση δικαιωμάτων μίσθωσης.

Τέρνα Ενεργειακή
Υψηλή ζήτηση

Αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τη μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή, με αποτέλεσμα ο τίτλος της εισηγμένης να ενισχυθεί 8,47% αυτή την εβδομάδα και να διαπραγματεύεται στα 2,560 ευρώ (κλείσιμο 17/3). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου ανέρχεται σε 648 MW. Ο όμιλος έχει εγκαταστήσει 394 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 86 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 269 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.