ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόστιμα 2,23 εκατ. ευρώ από Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Πρόστιμα 2,23 εκατ. ευρώ από Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Πρόστιμα συνολικού ύψους 2,23 εκατ. ευρώ επέβαλε το 2015 η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σε διάφορες εταιρείες για παραβάσεις του νόμου 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή και όχι μόνο. Ειδικότερα:

–  Πρόστιμα 526.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε τρεις αεροπορικές εταιρείες, διότι επέβαλαν επιπρόσθετη χρέωση στον καταναλωτή, όταν η πληρωμή γινόταν με πιστωτική κάρτα.

–  Πρόστιμα 463.000 ευρώ σε οκτώ εταιρείες για παραβάσεις του δικαίου για την Προστασία του Καταναλωτή που αφορούν ζητήματα εγγυήσεων, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κ.ά.

–  Πρόστιμα 146.600 ευρώ σε έντεκα εταιρείες για παραπλανητικές πρακτικές σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προς πώληση αγαθών ή υπηρεσιών κ.ά.

–  Πρόστιμα 155.000 για παραβάσεις του νόμου 3758/2009 σχετικά με τη λειτουργία των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών.

–  Πρόστιμα 31.000 ευρώ σε τέσσερις τράπεζες λόγω μη παράδοσης της βεβαίωσης οφειλών εντός 10 ημερών, όπως ορίζει ο νόμος Κατσέλη.

–  Πρόστιμο 10.000 ευρώ σε ασφαλιστική, επειδή αρνήθηκε να καταβάλει εξ ολοκλήρου το ποσό που αντιστοιχούσε σε νοσοκομειακές δαπάνες.

–  Πρόστιμο 50.000 ευρώ σε τράπεζα, διότι έκανε παραπλανητική παρουσίαση της ωφέλειας για πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας mobile banking.

–  Πρόστιμα 667.000 ευρώ για παραβάσεις του νόμου 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών».

–  Πρόστιμα 182.800 ευρώ για παραβάσεις του νόμου 4264/ 2014 (λαϊκές αγορές-υπαίθριο εμπόριο).