ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανάσα στην αγορά από τις εξελίξεις στα σούπερ μάρκετ

Ανάσα στην αγορά από τις εξελίξεις στα σούπερ μάρκετ

Συγκρατημένη αισιοδοξία προκαλούν στους προμηθευτές οι πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, καθώς θεωρούν, σε σημαντικό βαθμό, ότι αυτές θα οδηγήσουν σε αποπληρωμή των οφειλών και σε ανάκαμψη των πωλήσεων. Τόσο σε ιδιωτικές συζητήσεις όσο και δημοσίως δεν κρύβουν την αισιοδοξία αυτή –για κάποιους, ανακούφιση– τόσο από την εξαγορά της αλυσίδας Βερόπουλος από την εταιρεία Metro AEBΕ όσο και από τη συμφωνία των ομίλων Μαρινόπουλου – Σκλαβενίτη για τα 33 υπερμάρκετ του πρώτου και το συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσής του.

Από την άλλη, δεν λείπει και ο προβληματισμός ότι η υπερσυγκέντρωση στον κλάδο θα προσδώσει μεγάλη δύναμη σε ορισμένους λιανεμπόρους και θα τους οδηγήσει στην άσκηση ισχυρών πιέσεων στους προμηθευτές, κυρίως σε ό,τι αφορά την παροχή εκπτώσεων.

Ηδη η αποπληρωμή των οφειλών του Βερόπουλου από τον νέο ιδιοκτήτη, την εταιρεία Μetro, ξεκίνησε, με συνέπεια να γεμίσουν πάλι τα ράφια των καταστημάτων και να επιστρέψουν οι καταναλωτές, που αποτελεί και το κύριο ζητούμενο. Η Metro έχει ήδη καταβάλει περί τα 42 εκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές, ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των συνολικών υποχρεώσεων προς τη βιομηχανία, οι οποίες υπολογίζονται σε 60-70 εκατ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία προκαλούν οι κινήσεις αναδιάρθρωσης του ομίλου Μαρινόπουλου. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα η διοίκηση του ομίλου ξεκινά συναντήσεις με τους προμηθευτές της, προκειμένου να τους παρουσιάσει το συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης, καθώς και να προχωρήσει σε σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών. Βασικό «όχημα» αποτελεί η συμφωνία που σύναψε με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και αφορά νέα χρηματοδότησή του, καθώς και σε αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού του. Η συμφωνία αυτή, σε συνδυασμό με τις χρηματοροές από τη συνεργασία με τον όμιλο Σκλαβενίτη, αναμένεται να ενισχύσουν τη ρευστότητα του Μαρινόπουλου με ποσό που θα υπερβαίνει τα 200 εκατ. ευρώ.

Αν και το ποσό με βάση τις εκτιμώμενες υποχρεώσεις του προς τους προμηθευτές φαίνεται συγκριτικά μικρό (αποτελεί ένα περίπου 25%-30%), αναμένεται ότι θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Η έναρξη αποπληρωμής των προμηθευτών θα έχει ως συνέπεια να γεμίσουν τα ράφια και να αυξηθεί η επισκεψιμότητα, και κατ’ επέκταση οι πωλήσεις των καταστημάτων. Η μεταβίβαση, εξάλλου, των 33 υπερμάρκετ του Μαρινόπουλου σε νέο κοινοπρακτικό σχήμα με τη συμμετοχή των ομίλων Μαρινόπουλου και Σκλαβενίτη κατά 50% έκαστος επίσης προκαλούν ανακούφιση στους προμηθευτές, οι οποίοι βλέπουν ίσως για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια αποφασιστικές κινήσεις από την οικογένεια Μαρινόπουλου να θέσει σε τροχιά ανάκαμψης τη μεγαλύτερη αλυσίδα οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα.

Η επιστροφή των καταναλωτών σε δύο μεγάλες αλυσίδες θα ωθήσει τις πωλήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και εν γένει καταναλωτικών ειδών. Δεν είναι λίγοι εκείνοι, κυρίως από τον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας, που αποδίδουν την πτώση των πωλήσεών τους στο γεγονός ότι τα προϊόντα τους δεν βρίσκονταν στα ράφια του Μαρινόπουλου και του Βερόπουλου για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς οι ίδιοι είχαν επιλέξει να διακόψουν την τροφοδοσία των δύο αλυσίδων λόγω των συσσωρευμένων οφειλών.

Σε αυτό ακριβώς το φαινόμενο αποδίδεται η μεγαλύτερη υποχώρηση πωλήσεων στους οκτώ μεγαλύτερους λιανεμπόρους σε σύγκριση με το σύνολο του κλάδου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015.