ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διανομή μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου από την ΕΧΑΕ

Διανομή μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου από την ΕΧΑΕ

Tη διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,22 ευρώ ανά μετοχή για τη παρελθούσα οικονομική χρήση, θα προτείνει η διοίκηση των Ελληνικών Χρηματιστηρίων -μητρική εταιρεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών- στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016.

Χθες, το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης ενέκρινε την ετήσια οικονομική έκθεση του 2015, σύμφωνα με την οποία τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε 9 εκατ. ευρώ έναντι επίσης κερδών 21 εκατ. το 2014, καταγράφοντας μείωση κατά 57%. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το 2015, μετά από φόρους, υπολογίζονται σε 0,14 ευρώ έναντι 0,33 ευρώ το 2014.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΧΑΕ την παρελθούσα χρήση έφθασε τα 35 εκατ. έναντι πωλήσεων 47,3 εκατ. τη χρήση 2014, παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 25,9%. Επίσης, μετά την αφαίρεση του πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα 33,7 εκατ. έναντι 45,1 εκατ. το 2014, καταγράφοντας μείωση κατά 25,4%.

Οπως εξηγεί σε ανακοίνωσή της η ΕΧΑΕ: «η δυσμενής οικονομική συγκυρία κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η τραπεζική αργία και τα capital controls συντέλεσαν στη μείωση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου κατά 23,6%, στη μείωση της αξίας των συναλλαγών κατά 39,4%, καθώς και στη μείωση της μέσης κεφαλαιοποίησης κατά 36,9%». Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 85,7 εκατ. έναντι 127,1 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας μείωση 32,6%. Ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών πέρυσι παρουσίασε σημαντική άνοδο 102,6% και ανήλθε σε 192,9 εκατ. μετοχές έναντι 95,2 εκατ. μετοχών το 2014, με αποτέλεσμα η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα να παρουσιάσει μείωση από 59,4% το 2014 στο 40,8% το 2015. Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 40,9% (68.600 συμβόλαια το 2015 έναντι 48.700 συμβολαίων το 2014), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν μείωση κατά 35% λόγω της διαφοροποίησης του μείγματος προϊόντων στην αγορά καθώς και των τιμολογιακών μειώσεων που ισχύουν από 2.1.2014. Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε μείωση κατά 2,1% σε σχέση με το 2014 (18,7 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι 19,1 εκατ. ευρώ το 2014). Αντίστοιχα, το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του ομίλου σημείωσε μείωση κατά 3,7% έναντι του 2014 (16,3 εκατ. το 2015 έναντι 16,9 εκατ. το 2014). Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων το 2015 διαμορφώθηκαν στα 13,5 εκατ. έναντι 27,7 εκατ. το 2014.