ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 17,7 εκατ. ευρώ τα κέρδη των Μινωικών Γραμμών το 2015

Στα 17,7 εκατ. ευρώ  τα κέρδη των Μινωικών Γραμμών το 2015

Βελτιωμένα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη των Μινωικών Γραμμών κατά το 2015, καθώς το μειωμένο κόστος των καυσίμων, απόρροια των χαμηλών τιμών του πετρελαίου, λειτούργησε θετικά για την εισηγμένη. Στο πλαίσιο αυτό, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους εκτινάχθηκαν σε 17,7 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που το 2014 η καθαρή κερδοφορία ήταν επί της ουσίας μηδαμινή.

Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 36 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 126% σε σχέση με το 2014. Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,2 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 172,4 εκατ. ευρώ.

Πέραν του χαμηλότερου κόστους των ναυτιλιακών καυσίμων, σημαντικό ρόλο στην άνοδο της κερδοφορίας της εταιρείας διαδραμάτισαν επίσης η αύξηση των εσόδων και η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Πάντως, η διοίκηση της εταιρείας σημείωσε ότι οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων επιβάρυναν περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα τόσο στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές. Επιπλέον, οι εν λόγω εξελίξεις είχαν αρνητικό αντίκτυπο και στον εσωτερικό τουρισμό, επηρεάζοντας αρνητικά τα έσοδα της εταιρείας.

Στον τομέα της εγχώριας ακτοπλοΐας και συγκεκριμένα στη γραμμή της Κρήτης (Ηράκλειο-Πειραιάς), όπου δραστηριοποιείται η εισηγμένη, η εταιρεία διακίνησε το 2015, 707 χιλιάδες επιβάτες, 90.000 Ι.Χ. οχήματα και 57 χιλιάδες φορτηγά. Το μερίδιο αγοράς της διαμορφώθηκε σε 67% για τους επιβάτες, σε 64% για τα Ι.Χ. και σε 47,2% για τα φορτηγά. Αντίστοιχα, στη γραμμή της βόρειας Αδριατικής (Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα-Τεργέστη), οι Μινωικές Γραμμές διακίνησαν συνολικά 406.000 επιβάτες, 94.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 77.000 φορτηγά, με το μερίδιο αγοράς της να διαμορφώνεται σε 54,3% στους επιβάτες, σε 52,9% στα Ι.Χ. και σε 57% στα φορτηγά.

Η διοίκηση των Μινωικών Γραμμών αναφέρθηκε και στην υπό εξέλιξη διαδικασία απόκτησης μετοχών της Hellenic Seaways, τονίζοντας ότι έως τις 17 Μαρτίου, το ποσοστό συμμετοχής της στην εν λόγω εταιρεία ανερχόταν σε επίπεδο άνω του 44%.