ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση κερδών και πωλήσεων για το Πλαίσιο το 2015

Μείωση κερδών και πωλήσεων για το Πλαίσιο το 2015

Mείωση της καθαρής κερδοφορίας κατά 58,3% εμφάνισε το 2015 το Πλαίσιο Computers, φθάνοντας τα 6,73 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 16,14 εκατ. ευρώ το 2014. Ταυτόχρονα, η εισηγμένη εμφάνισε μείωση πωλήσεων 8,8% στα 272 εκατ. ευρώ για την παρελθούσα οικονομική χρήση. Το μέρισμα για το 2015 ανέρχεται στα 8 λεπτά ανά μετοχή. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η μείωση των πωλήσεων οφείλεται στην επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και στη συγκράτηση της καταναλωτικής δαπάνης για τα περισσότερα από τα είδη που εμπορεύεται η εταιρεία. Οπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης, «στο τελευταίο τρίμηνο του 2015 οι πωλήσεις μειώθηκαν με μικρότερο ρυθμό (-3,1%), στοιχείο που δείχνει τη σταθεροποίηση».

Η Πλαίσιο Computers εμφανίζει υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση μετά και την επιστροφή κεφαλαίου 11 εκατ. ευρώ στους μετόχους το 2015. Ο τραπεζικός δανεισμός το 2015 διατηρήθηκε στα χαμηλά επίπεδα των 10 εκατ. ευρώ με τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται στα 84,1 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις, μειώθηκαν στα 14,4 εκατ., που είναι ιστορικά χαμηλά επίπεδα, κάτι που σημαίνει ότι δεν έχει μεγάλο κίνδυνο από αθέτηση πληρωμών πελατών.

Η υγιής πορεία της επιχείρησης φαίνεται και από τις θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές που έφθασαν τα 7,3 εκατ. το 2015, ενισχυμένες από 2,3 εκατ. το 2014 λόγω της σημαντικά μικρότερης αύξησης των αποθεμάτων και μείωσης των απαιτήσεων.

Ο όμιλος στις 31/12/2015 είχε ταμειακά διαθέσιμα που ανέρχονταν στο ύψος των 41,8 εκατ. ευρώ. Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Κωνσταντίνος Γεράρδος, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία προχωρεί στο άνοιγμα υπερκαταστήματος 2.500 τ.μ. στη Δάφνη. Το superstore της Δάφνης είναι επένδυση αξίας 2,5 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένου του αποθέματος, και είναι ένα από τα βήματα της στρατηγικής ανάπτυξης του Πλαισίου για το 2016. «Φθηνή η μετοχή μας», λέει εμμέσως πλην σαφώς, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Γιώργος Γεράρδος σχολιάζοντας τα αποτελέσματα και προσθέτει: «το 2015 υπήρξε, ομολογουμένως, μια από τις δυσκολότερες χρονιές για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Είμαστε, ωστόσο, ικανοποιημένοι που, εν μέσω των συνθηκών αυτών, είμαστε η εξαίρεση στον κλάδο μας και πετύχαμε κέρδη πριν από τη φορολογία που προσέγγισαν τα 10 εκατ. ευρώ».