ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Quest ιδρύει εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

Η Quest ιδρύει εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

Οριστικοποιείται το επενδυτικό σχέδιο του ομίλου Quest και της θυγατρικής εταιρείας UniSystems, αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), καθώς η εισηγμένη ανακοίνωσε χθες το αναθεωρημένο πλάνο της, ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι πιο πρόσφατες αποτιμήσεις των ακινήτων που πρόκειται να εισφερθούν στην υπό σύσταση εταιρεία. Αυτό κατέστη αναγκαίο, δεδομένου ότι η αξία των ακινήτων υποχώρησε κατά 4,58 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015, σε σχέση με την αρχική αποτίμηση που είχε γίνει.

Συνολικά πρόκειται να εισφερθούν ακίνητα αξίας 24,77 εκατ. ευρώ, ενώ οι δύο εταιρείες θα εισφέρουν επίσης και μετρητά συνολικού ύψους 2,882 εκατ. ευρώ, προκειμένου να πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τα 2,8 εκατ. ευρώ θα εισφερθούν από την Unisystems, ενώ τα υπόλοιπα 2.769 ευρώ από τη μητρική Quest. Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, κάθε ΑΕΕΑΠ οφείλει να έχει μετοχικό κεφάλαιο ελάχιστου ύψους 25 εκατ. ευρώ, όπως επίσης και κεφάλαιο κίνησης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συνολικά θα εισφερθούν πέντε ακίνητα της Quest Συμμετοχών στην Καλλιθέα, εκ των οποίων τα τέσσερα είναι κτίρια γραφείων και το ένα είναι αποθήκη, όπως επίσης και δύο αποθήκες της εταιρείας στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη επί της Λ. Κηφισού 119 και Κηφισού 125-217. Τέλος, θα εισφερθεί και ένα κτίριο αποθηκών της Unisystems, το οποίο βρίσκεται στο Μενίδι. Εν ολίγοις, η νέα ΑΕΕΑΠ θα διαθέτει σε πρώτη φάση οκτώ ακίνητα, με χρήσεις γραφείων και αποθηκών. Δεδομένου ότι το σύνολο των ακινήτων θα μισθώνονται στον όμιλο Quest, είναι προφανές ότι θα πρέπει να προστεθούν και άλλα ακίνητα με διαφορετικούς μισθωτές, προκειμένου να υπάρξει η απαιτούμενη διασπορά κινδύνου και να καταστεί η νέα εταιρεία ελκυστικότερη επενδυτική επιλογή. Ηδη, πάντως, φορείς της αγοράς ακινήτων αναφέρουν ότι γίνονται προσπάθειες για να πάρουν μέρος και άλλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στο σχετικό σχήμα υπό την Quest.