ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών 50,5% για τα Πλαστικά Θράκης

Αύξηση κερδών 50,5%  για τα Πλαστικά Θράκης

Aύξηση 50,5% των ενοποιημένων καθαρών κερδών εμφάνισε το 2015 ο όμιλος των Πλαστικών Θράκης έναντι του 2014 με την περυσινή κερδοφορία να φθάνει τα 9,78 εκατ. ευρώ. Οπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης, οι βασικοί λόγοι οι οποίοι συνετέλεσαν στη θετική πορεία των αποτελεσμάτων και στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους συνοψίζονται στα εξής: α) Αλλαγή του προϊοντικού μείγματος υπέρ των προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. β) Περαιτέρω συγκράτηση των σταθερών δαπανών της παραγωγής. γ) Θετική επίδραση λόγω της ενδυνάμωσης του δολαρίου έναντι του ευρώ. δ) Μείωση των τιμών των πρώτων υλών. Ταυτόχρονα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 4% το 2015 έναντι του 2014 και διαμορφώθηκε σε 289,39 εκατ. ευρώ.

Την παρελθούσα χρήση ο όμιλος υλοποίησε επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 32,3 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων 22,9 εκατ. ευρώ αφορούν επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Ειδικότερα, 23,4 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν για επενδύσεις στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων, 7 εκατ. ευρώ στον κλάδο της συσκευασίας και 1,8 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν για τη νέα επένδυση στον αγροτικό κλάδο. Η χρηματοδότηση του 50% περίπου του ως άνω επενδυτικού πλάνου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και το υπόλοιπο ποσό χρηματοδοτήθηκε από ίδια διαθέσιμα και τραπεζικό δανεισμό.

Οπως προκύπτει από τον ετήσιο ισολογισμό, ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (συνολικός τραπεζικός δανεισμός – ταμειακά διαθέσιμα) του ομίλου στις 31.12.2015 ανήλθε σε 42,4 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 9,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις 31.12.2014.