ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 162,8 εκατ. τα λειτουργικά κέρδη των θυγατρικών της MIG

Στα 162,8 εκατ. τα λειτουργικά κέρδη των θυγατρικών της MIG

Σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδών πριν από φόρους και αποσβέσεις (EBITDA) παρουσίασε για τη χρήση του 2015 ο όμιλος MIG, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν την περυσινή χρονιά. Αναλυτικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στο 1,14 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση κατά 2,3% παρά την παρατεταμένη ύφεση και την επιδείνωση των συνθηκών κατά το β΄ εξάμηνο του 2015, εξαιτίας της εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων. Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών σχεδόν διπλασιάστηκαν στα 162,8 εκατ. έναντι 89,2 εκατ. το 2014, απόρροια της σημαντικής ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών Attica, Vivartia και Υγεία. Το περιθώριο EBITDA σε ενοποιημένη βάση σχεδόν διπλασιάστηκε στο 10,9% έναντι 5,9% το 2014.

Τα ενοποιημένα τελικά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημία ύψους 113,2 εκατ., έναντι ζημίας 172,6 εκατ. το 2014. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν φορολογική επιβάρυνση ύψους 18 εκατ., λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή καθώς και ζημίες απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού ύψους 50,1 εκατ. Η καθαρή εσωτερική αξία (NAV) της MIG στο τέλος Δεκεμβρίου ανήλθε στα 783 εκατ. που αντιστοιχεί σε 0,83 ευρώ ανά μετοχή. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου ανήλθαν στα 1,69 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 59 εκατ. έναντι του 2014.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου MIG, κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, δήλωσε: «παρά το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, οι οικονομικές επιδόσεις του ομίλου MIG επέδειξαν σημαντική βελτίωση, απόρροια της συνεχιζόμενης λειτουργικής αναδιάρθρωσης. Ολες οι κύριες θυγατρικές εταιρείες πέτυχαν αύξηση των πωλήσεων και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής τους κερδοφορίας, παρά το έντονα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την ορθότητα των στρατηγικών αποφάσεων στο πλαίσιο της λειτουργικής αναδιάρθρωσης, θωρακίζοντας τον όμιλο για να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες αντιξοότητες και το αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας».