ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση θέσης σε ενέργεια, κατασκευές, μεταλλουργία για τον όμιλο Μυτιληναίου

Ενίσχυση θέσης σε ενέργεια, κατασκευές, μεταλλουργία για τον όμιλο Μυτιληναίου

Ενίσχυση της θέσης του και στους τρεις βασικούς τομείς δραστηριοτήτων του (κατασκευές, μεταλλουργία και ενέργεια) πέτυχε το 2015 ο όμιλος Μυτιληναίου, παρά το αρνητικό διεθνές και εγχώριο περιβάλλον.
Συγκεκριμένα, ο όμιλος το 2015 κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 1,383 δισ. ευρώ, έναντι 1,233 δισ. ευρώ το 2014 (αύξηση 12,2%). Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 234,4 εκατ. ευρώ από 253,9 εκατ. το 2014 (μείωση 7,7%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 47,6 εκατ. ευρώ, έναντι 64,9 εκατ. το προηγούμενο έτος (μείωση 26,7%).

Η συγκεκριμένη επίδοση, σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, υπογραμμίζει το ανθεκτικό προφίλ του, αλλά ταυτόχρονα και την πίεση που άσκησαν διάφοροι ανασταλτικοί παράγοντες, όπως το αδύναμο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της ενεργειακής και βιομηχανικής πολιτικής, οι αρνητικές εξελίξεις στις διεθνείς αγορές των εμπορευμάτων (commodities) και η επιβράδυνση των επενδύσεων σε νέα ενεργειακά έργα, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σχετικά με τους επιμέρους τομείς δραστηριοτήτων, ο τομέας μεταλλουργίας και μεταλλείων, παρά την έντονη πτώση των τιμών αλουμινίου μετά το α΄ τρίμηνο, κατέγραψε αυξημένη επίδοση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 549,4 εκατ. ευρώ έναντι 470,8 εκατ. το 2014. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 98 εκατ. ευρώ, έναντι 87 εκατ. το 2014.

Στον τομέα έργων EPC, η ΜΕΤΚΑ, το 2015, για ένα ακόμα έτος κατόρθωσε να επιτύχει ιδιαίτερα ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, παρά το ασταθές περιβάλλον που διαμορφώθηκε στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, και τη συνεχιζόμενη αδυναμία της εγχώριας αγοράς, η οποία εισέφερε λιγότερο από το 14% του κύκλου εργασιών, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 668 εκατ. ευρώ, έναντι 609,3 εκατ. το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 116,4 εκατ. ευρώ από 103,9 εκατ. το 2014. Τα καθαρά κέρδη έπειτα από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 68,9 εκατ., έναντι 90,2 εκατ. το 2014.

Ο τομέας ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών 187,1 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι 167,5 εκατ. το 2014. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 22,4 εκατ. ευρώ, έναντι 74,3 εκατ., σε σύγκριση με το 2014, μείωση που οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μη θέσπιση του νέου μηχανισμού διασφάλισης ευελιξίας το 2015, και, συνεπώς, στη μη είσπραξη αμοιβής για την ισχύ που προσέφεραν οι μονάδες στο σύστημα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η μείωση των τιμών φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την υψηλή αποδοτικότητα των μονάδων του ομίλου και τη δυνατότητα προμήθειας φυσικού αερίου από την αγορά LNG, συνετέλεσε στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 23% το 2015, ξεπερνώντας τις 2,3 εκατ. MWh. Παράλληλα, η Protergia συνέχισε να ενδυναμώνει με γοργούς ρυθμούς την παρουσία της στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνοντας ταχύτατα το μερίδιό της κατά τη διάρκεια του 2015. Για το επόμενο διάστημα, η στρατηγική του ομίλου θα εξακολουθήσει να εστιάζει στην εδραίωση της Protergia στην εγχώρια αγορά ενέργειας, στην ανάληψη νέων συμβάσεων σε αγορές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες από τη ΜΕΤΚΑ και στη συνέχιση των βιομηχανικών επενδύσεων, διασφαλίζοντας σημαντικό πλεονέκτημα κόστους για την Αλουμίνιον της Ελλάδος.