ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χωρίς προσωπικό οι περισσότερες ελληνικές εταιρείες στη Βουλγαρία

Χωρίς προσωπικό οι περισσότερες ελληνικές εταιρείες στη Βουλγαρία

Εταιρείες–«σφραγίδες» ή, για την ακρίβεια, εταιρείες που έχουν στην ουσία παρουσία μόνο ως ΑΦΜ (αριθμός φορολογικού μητρώου) ή μέσω ενός τραπεζικού λογαριασμού, φαίνεται να είναι οι περισσότερες από αυτές που εγκαταστάθηκαν στη Βουλγαρία το 2015. Το παραπάνω προκύπτει από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και του υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία διαβιβάστηκαν στη Βουλή ως απάντηση σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ. Ευάγγελου Μπασιάκου. Με άλλα λόγια, πολλές από τις ελληνικές εταιρείες που εγκαταστάθηκαν στη γείτονα το τελευταίο διάστημα δεν έχουν παραγωγική δραστηριότητα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο συνολικός αριθμός εταιρειών ελληνικών συμφερόντων ανήλθε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 σε περίπου 11.000, από τις οποίες περίπου οι 9.000 δεν εμφανίζουν απασχολούμενο. Επίσης, 6.000 από τις 11.000 εταιρείες εμφανίζουν μηδενική δραστηριότητα. Το 2015 υπήρξαν περίπου 2.000 νέες εγγραφές επιχειρήσεων, οι οποίες στο σύνολό τους δεν εμφανίζουν απασχολούμενο, ενώ δεν περιλαμβάνουν μεταφορά παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας.

Στο ίδιο έγγραφο γίνεται αναφορά και στην Κύπρο, χωρίς, ωστόσο, να γίνεται σαφές εάν ιδρύθηκαν ή όχι εκεί επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων τα δύο τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, στο έγγραφο αναφέρεται ότι οι νέες αλλοδαπές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν στην Κύπρο το 2014 ανήλθαν σε 87, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι ρωσικών και ουκρανικών συμφερόντων. Το 2015 οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν στην Κύπρο ανέρχονται σε 71, εκ των οποίων και πάλι οι περισσότερες είναι ρωσικών και ουκρανικών συμφερόντων. Να σημειωθεί ότι στο εμπορικό μητρώο της Κύπρου είναι συνολικά εγγεγραμμένες 227.840 επιχειρήσεις.

Ανεξαρτήτως του τι συνέβη τα τελευταία χρόνια, από τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) που αναφέρονται στο έγγραφο η εικόνα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια, είτε μέσω μεταφοράς έδρας είτε μέσω εγκατάστασης υποκαταστήματος, έχει ως εξής:

• Ελληνικές εταιρείες με υποκαταστήματα στην Κύπρο: 101.
• Ελληνικές εταιρείες με υποκαταστήματα στη Βουλγαρία: 33.
• Ελληνικές εταιρείες με υποκαταστήματα στη Ρουμανία: 50.
• Κυπριακές εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα: 281.
• Βουλγαρικές εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα: 46.
• Ρουμανικές εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα: 9.
• Διασυνοριακές συγχωνεύσεις με απορρόφηση ελληνικών εταιρειών από αντίστοιχη κοινοτική (προς όλες τις χώρες, 2014-2016): 14.